Los operados de corazón en Son Espases tienen una tasa de supervivencia más alta

La mortalidad de los pacientes operados de cirugía cardíaca en Son Espases, y antes en Son Dureta, e...

Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

  • Los operados de corazón en Son Espases tienen una tasa de supervivencia más alta

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • neuro

  • salud

  • pediatria

Prefectures

Supervisor/a d'Unitat d'Hospitalització (UH0P)

Supervisor/a d'Unitat de Recursos Materials de la Central de Compres del Servei de Salut de les Illes Balears

Supervisor/a d'Unitat de Gestió de Mostres (UGM) i d'estàndards de normalització

Supervisor/a d'Unitat de Quiròfans de Verge de la Salut (QUIC) i CMA de Verge de la Salut (UHC1)

Cap de grup d'Administració Perifèrica