Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Servei de Farmàcia

Cartera de Serveis

 

1.    Horari: presència física 24 hores tots els dies

 

2.    Gestió logística

Adquisició de medicaments

Emmagatzematge de medicaments

Devolucions de medicaments

Control de caducitats de medicaments

Distribució de medicaments a plantes amb sistemes automatitzats de dispensació

Distribució de medicaments a plantes amb estoc de medicaments

 

3.    Gestió clínica i econòmica

Gestió econòmica de medicaments

Anàlisi mensual de la despesa hospitalària de medicaments

Anàlisi mensual de la despesa de medicaments en recepta d’especialitzada

Anàlisi mensual de la despesa de medicaments en recepta d'Atenció Primària del Sector Ponent

 

4.    Dispensació

Dispensació de medicaments en plantes d'Hospitalització

Dispensació de medicaments a pacients externs

Dispensació de medicaments en assajos clínics no citostàtics

Dispensació de medicaments a estrangers

Dispensació de medicaments fora fitxa tècnica i ús compassiu no citostàtic

 

 5.    Elaboració

Elaboració de formes farmacèutiques no estèrils

Elaboració de formes farmacèutiques estèrils

Elaboració de nutrició parenteral pediàtrica

Elaboració de nutrició parenteral adults

Elaboració de nutrició parenteral domiciliària

Elaboració de cistostàtics parenterals

* Elaboració de citostàtics no estèrils (activitat de referència a la comunitat autònoma de les Illes Balears)

* Elaboració de radiofàrmacs estèrils (activitat de referència a la comunitat autònoma de les Illes Balears)

* Manteniment de farmaciola d’antídots (en algun cas de referència a la comunitat autònoma de les Illes Balears)

Elaboració de medicació per a assajos clínics

 

6.    Avaluació de medicaments

Selecció de medicaments per a l'Hospital i per a l'Àrea del Sector Ponent

Establiment de criteris d'utilització de medicaments

Elaboració d'informes d'avaluació de medicaments

Utilització de medicaments

Estudis d'utilització de medicaments

Estudis de farmacoeconomia

Control de medicaments problemàtics

Elaboració d'informes sobre benefici/risc

Disseny i elaboració de protocols terapèutics

 

 7.    Consultes terapèutiques

Consulta d'informació de medicaments

Consulta sobre l’ús de fàrmacs en pacients renals

Consulta sobre l’ús de fàrmacs en hepatopaties

Consultes terapèutiques

Consulta d'interaccions entre fàrmacs

Consulta d'efectes adversos per fàrmacs

Consulta sobre l’ús de fàrmacs en l'embaràs

Consulta sobre l’ús de fàrmacs en la lactància

Consulta sobre l'ús de fàrmacs en l'ancià i en l’infant

Consulta sobre l’ús de fàrmacs en el pacient crític

Consulta sobre al·lèrgies medicamentoses

 

8.    Seguretat

Gestió de les alertes de medicaments

Gestió de les alertes de productes sanitaris

Alertes de caducitat

Registre d'errors de medicació

Tramitació de targetes grogues tramitades

Registre d'incidències

 

9.    Farmacovigilància

Realització d'estudis d'efectes adversos a medicaments

 

10. Optimització de la teràpia individualitzada

Validació de la prescripció de medicaments

Valoració d'interaccions farmacològiques

Valoració de duplicitats terapèutiques

Valoració de dosis segons pes, funció renal i hepàtica

Farmàcia clínica i atenció farmacèutica

 

11. Participació en comissions clíniques i grups de treball

Participació Institucional

Comitè Ètic d'Investigació Clínica

Comissió de Farmàcia i Terapèutica Hospitalària

Comissió de Antiagregació i Teràpia Antitrombòtica

Comissió d'Ús Racional del Medicament

Comissió d'Infecció Hospitalària i Política d'Antibiòtics

Comissió d'Hepatitis Crònica C

Participació Comunitària

Comissió de Central de Compres

Comissió de Farmàcia i Terapèutica Autonòmica

Comissió de Farmàcia de Centres SS

 

 12. Formació

Formació de postgrau: formació d'especialistes en Farmàcia Hospitalària

Formació de pregrau: formació d’estudiants de Farmàcia

Llegir 2567 vegades