Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Unitat de Seqüenciació

Cartera de Serveis

 

1.Biologia molecular

- Preparació de mostres

 • Extracció d’ADN i ARN i posterior PCR
 • Preparació de reacció de seqüenciació amb BigDye 3.1 (tècnica de Sanger)
 • Preparació de reacció de seqüenciació amb BigDye 1.1 (tècnica de Sanger)
 • Purificació de la reacció de seqüenciació

- Seqüenciació ADN cadena simple

 • ADN clonat en un vector plasmídic
 • Producte de PCR

- Seqüenciació ADN cadena doble

 • ADN clonat en un vector plasmídic
 • Producte de PCR

- Electroforesi de la reacció de seqüenciació

 • Electroforesi capil·lar amb POP4 i capil·lar 22
 • Electroforesi capil·lar amb POP4 i capil·lar 36
 • Electroforesi capil·lar amb POP4 i capil·lar 50
 • Electroforesi capil·lar amb POP6 i capil·lar 22
 • Electroforesi capil·lar amb POP6 i capil·lar 36
 • Electroforesi capil·lar amb POP6 i capil·lar 50

- Electroforesi capil·lar per a microsatèl·lits amb POP4

 • Matriu F (5-FAM, JOE, NED, ROX)
 • Matriu D (6-FAM, HEX, NED,ROX)
 • Matriu G5 ( FAM,HEX,TAMRA,ROX,LIZ)

- Electroforesi capil·lar per a microsatèl·lits amb POP6

 • Matriu F (5-FAM, JOE, NED, ROX)
 • Matriu D (6-FAM, HEX, NED,ROX)

   

2. Microbiologia

2.1.- Virus:

- Determinació de mutacions de resistència al tractament antiretroviral:

 • o Virus de la immunodeficiència humana
  • Seqüenciació del gen pol del VIH
 • o Virus de l’hepatitis B
  • Seqüenciació del gen pol del VHB
 • o Citomegalovirus
  • Seqüenciació del gen UL-54 de la polimerasa viral
  • Seqüenciació del gen UL-97 de la transferasa viral

 -  Subtipat  i genotipat:

 • o Virus de la immunodeficiència humana
  • Seqüenciació del gen pol del VIH
 • o Virus de l’hepatitis B
  •    Seqüenciació de la regió precore del VHB
   • o Virus de l’hepatitis C
   • Seqüenciació del gen pol del VHC

 -  Determinació del tropisme CCR5 i CXCR4 del VIH

 • Seqüenciació de la regió V3 del gen env del VIH

 

2.2- Bacteris:

- Seqüenciació del gen ribosomal bacterià 16sRNA per identificació de soques amb característiques especials

-  Seqüenciació del gen rpoB (ARN polimerasa)en casosno concloents (posant-lo a punt)

 

2.3.- Fongs:

      -  Identificació de llevats

 • Seqüenciació del fragments espaciadors inters 1 (ITS1 i ITS2)
 • Seqüenciació del fragments espaciadors inters 2 (ITS3 i ITS4)
 • Seqüenciació de la subunitat D1-D2

  

       - Identificació de fongs filamentosos

 • Seqüenciació del fragments espaciadors inters 1 (ITS1 i ITS2)
 • Seqüenciació del fragments espaciadors inters 2 (ITS3 i ITS4)

  

3. Oncologia (detecció de càncer hereditari)

 3.1. Determinació de la inestabilitat de microsatèl·lits

3.2. Seqüenciació dels gens reparadors de l’ADN

 • Seqüenciació del gen MLH-1
 • Seqüenciació del gen MSH-2

3.3. Determinació de mutacions puntuals gens reparadors de l’ADN

3.4. Determinació de grans pèrdues o guanys de material genètic mitjançant MLPA

     ( posant-la a punt)

  

4. Immunologia

- Seqüenciació del gen WASP per a la detecció de mutacions en la malaltia de Wiskott-Aldrich

 

5. Anàlisis de seqüències (informàtica)

- Creació de macros per a la comparació i l’anàlisi de les seqüències obtingudes

 

 

 

 

 

Llegir 1873 vegades