Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Medicina Interna

 

Cartera de Serveis de Medicina Interna

 

 • · Assistència hospitalària
 • · Urgències: assistència i coordinació de la urgència mèdica hospitalària
 • · Consultes
 • · Consulta General de Medicina General

o Atenció als  pacients remesos des d’Urgències de l’Hospital

o Atenció als pacients remesos des d’Atenció Primària

o Atenció als pacients remesos des de centres d’especialitats

o Atenció als pacients remesos des d’altres serveis de l’Hospital

 • · Consultes monogràfiques

o Malalties infeccioses

§ General

§ VIH

o Malalties sistèmiques autoimmunes

o Malalties cardiovasculars

o Metabolisme mineral i osteoporosi

o Unitats de curta estada

 • · Tècniques diagnòstiques i terapèutiques

o Entrevista clínica (anamnesi i exploració sistèmica)

o Puncions diagnòstiques i terapèutiques

§ Punció lumbar

§ Toracocentesi

§ Paracentesi

o Accés i manteniment de les vies vasculars

o Sondatge vesical

o Sondatge nasogàstric i enteral

o Intubació endotraqueal

o Tècniques de reanimació cardiopulmonar

o Fons d’ull

o Monitoratge ambulatori de la TA

o Determinació de la glucèmia capil·lar

o Electrocardiografia

 • · Participació en la gestió institucional

o Participació en comissions clíniques

 • · DADES COMUNES DE LA CARTERA

o Consultes externes

o Distribució de llits

§ Núm. de llits assignats a Medicina Interna

§ Generals

§ Infecciosos

§ Aïllament

o Guàrdies

§ Presència física

o Formació postgraduada: núm. de residents

o Hospital de Dia

o Protocols d’investigació

§ Fase III

§ Fase IV

Cartera de Malalties Infeccioses

 • · HOSPITALITZACIÓ

o Hospitalització específica

§ Pacients VIH +

 • · INTERCONSULTES

o Generals

§ Mèdiques

§ Quirúrgiques

o Específiques

§ Pacient amb trasplantament d’òrgans sòlids i de medul·la

§ Neutropènics

§ Oncològics i immunodeprimits

§ Pacients ingressats a Reanimació, UVI i a altres unitats d’alt risc

§ Pacients sèptics a Traumatologia

§ Pacients amb infeccions postquirúrgiques i postinstrumentació

§ Interconsultes d’interès clinicoepidemiològic

§ Interconsultes pacients VIH +

 • · HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

o Assistència VIH +

o Supervisió de tractaments

 • · INFECCIÓ NOSOCOMIAL

o Disseny, control i avaluació de la política antibiòtica

o Detecció i actuació davant brotades epidèmiques

o Educació sanitària amb relació a la infecció hospitalària

 • · OBTENCIÓ INVASIVA I TRANSPORT DE MOSTRES D’INTERÈS ESPECIAL

o Habituals

o Especials

§ Esput induït

§ Punció aspiració ganglionar

 • · DADES COMUNES DE CARTERA

o Distribució de llits

§ Núm. de llits generals assignats a malalties infeccioses

§ Núm. de llits generals comuns amb altres especialitats

o Núm. de pacients derivats a hospitals de mitjana i de llarga estada

o Consultes externes

§ Generals

§ Monogràfiques

o Formació postgraduada: núm. de residents

o Hospital de Dia

§ Llocs propis

§ Llocs compartits

o Protocols d’investigació

§ Fase III

§ Fase IV

Llegir 2465 vegades