Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Cirurgia General i Digestiva

Cirurgia General i Digestiva

En conjunt, la cartera de serveis (diagnòstics i procediments) de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu recull tota la patologia quirúrgica i el seu tractament, exceptuant el trasplantament d'òrgans.

 

PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS I TERAPÈUTICS
CIRURGIA D’ESÒFAG I GASTRODUODENAL

Tractament del reflux gastroesofàgic patològic

Cirurgia convencional

Cirurgia laparoscòpica

Tractament dels diverticles esofàgics

Tractament de la perforació esofàgica

Tractament dels trastorns motors esòfagics

Tractament dels tumors benignes de l'esòfag

Tractament del càncer d'esòfag

Tractament dels traumatismes esofàgics

Físics

Químics

Tractament dels tumors benignes de l’estómac

Tractament de l’úlcera gastroduodenal

Tractament càncer d'estómac, tumors i altres processos duodenals

Tractament de l’hemorràgia digestiva alta

Tractament de l'obesitat

Restrictiva

Areabsortiva

Mixta

Cirurgia convencional

Cirurgia laparoscòpica

BUDELL PRIM

Procediments terapèutics

Tractament de l'obstrucció de l'intestí prim

Adherenciotomia

Resecció intestinal

Tractament dels tumors del budell prim

Resecció intestinal

Tractament de la malaltia inflamatòria intestinal crònica

Resecció intestinal

Estricturoplàstia

Ileostomies

Tractament dels diverticles de l'intestí prim i del diverticle de Meckel

Resecció diverticular

Resecció intestinal

Cirurgia de l'obstrucció vascular mesentèrica (aguda)

Resecció intestinal

Tècniques de revascularització mesentèrica

Patologia de l'apèndix vermicular (inflamatòria, tumoral)

Apendicectomia

Hemicolectomia dreta

CIRURGIA HEPATOBILIAR

Hepatectomia dreta

Hepatectomia dreta ampliada

Hepatectomia esquerra

Hepatectomia esquerra ampliada

Bisegmentectomies

Segmentectomies

Nodulectomies

Quistectomies i periquistectomies

Derivacions portocavals (centrals o perifèriques)

Anastomosis biliodigestives

Ecografia peroperatòria

Tractament de la ròtula hepàtica

Hemostàsia

Tamponament

Tractament de la litiasi biliar i de la colecistitis

Cirurgia de colelitiasis/colecistitis

Colecistectomia oberta

Colecistectomia laparoscòpica

Cirurgia de la coledocolitiasi

Exploració biliar oberta

Exploració biliar laparoscòpica

Extracció de càlculs per CPRE

Extracció de càlculs amb control per RX

COLOPROCTOLOGIA
PATOLOGIA ANORECTAL BENIGNA

Hemorroide

Bandatge/esclerosi hemorroïdal

Hemorroidectomia oberta

Hemorroidectomia tancada

Mucosectomia de Longo

Fissura anal

Esfinterotomia química

Toxina botulínica

Nitroglicerina

Inhibidors de la bomba de calci

Esfinterotomia lateral interna

Anoplàsties en V i en Y

Síndrome dolorós anorectal

Neuromodulació sacra

Patologia inflamatòria/infecciosa:

Abscés perianal

Desbridament

Desbridament + drenatges

Fístula perianal

Sedeny lax

Sedeny tallant

Fistulotomia

Fistulectomia

Core-out

Fistulectomia + esfinterorràfia

Penjall de lliscament mucós o cutani

Sinus pilonidal/hidrosadenitis

Exèresi

Fistulotomia

Plàsties

Malalties de transmissió sexual

Exèresi

Biòpsia

Fístules rectovaginals

Fistulotomia

Penjall de lliscament mucós

Reparació transabdominal

Resecció intestinal

Reseccions uroginecològiques

Patologia de sòl pelvià

Prolapse rectal complet

Operació de Délorme

Rectosigmoidectomia perineal

Resecció de sigma + rectopèxia

Rectopèxia

Rectocele

Abordament transanal

Mucosectomia de Longo

Plicatura mucosa de Block

Tècnica de Khubchandani

Abordament transperineal

Reparació anterior esfinteriana

Xarxes

Abordament transvaginal

Colporràfia posterior

Incontinència anal

Esfinteroplàstia

Plicatura del sòl pelvià

Estimulació de les arrels sacres

Esfínter anal artificial

Estenosis anals i rectals

Esfinterotomia

Anoplàstia

PATOLOGIA INFLAMATÒRIA I VASCULAR

Colitis ulcerosa

Colectomia + ileostomia tipus Brooke

Colectomia + anastomosi ileorectal

Proctocolectomia restauradora

Malaltia de Crohn

Estricturoplàsties

Reseccions segmentàries

Colectomies

Amputació interesfinteriana

Colitis isquèmica

Colectomies segmentàries

PATOLOGIA DEL RECTE I DEL CÒLON

Hemicolectomies

Resecció anterior de recte

Resecció anterior baixa de recte

Amputació abdominoperineal

Dissecció total de mesorecte

Dissecció subtotal del mesorecte

Excisió local de pòlip i càncer rectal

Ostomies: cecostomia, ileostomia, colostomia

Tractament dels tumors biliars

Tumor de la vesícula biliar

Resecció hepàtica

Derivació biliar

Tumor de les vies biliars

Resecció biliar

Resecció hepàtica

Resecció pancreàtica

Tractament de les estenosis no tumorals de la via biliar

Resecció biliar

Derivació biliar

Dilatació biliar

Col·locació de pròtesis

Tractament de les lesions quístiques de la via biliar

Resecció

Tractament de l'ampul·loma

Ampul·lectomia

Duodenopancreatectomia de Whipple

CARA I COLL

Procediments diagnòstics sobre el coll

Biòpsia d'adenopatia cervical: PAAF

Biòpsia d'adenopatia cervical quirúrgica

Procediments terapèutics sobre el coll

Accessos venosos al coll

Venipunció jugular externa

Venipunció jugular interna

Procediments sobre infeccions cervicals

Drenatge d'abscés

Desbridament d'abscés

Procediments sobre quists i fístules branquials

Extirpació de quist branquial

Extirpació de la fístula branquial

Buidatge ganglionar cervical

Funcional

Radical

Procediments sobre l'esòfag cervical

Cirurgia del diverticle faringoesofàgic (de Zenker)

PARET ABDOMINAL

Procediments terapèutics

Tractament d'hèrnies i eventracions

Sense pròtesis

Amb material protètic (xarxa)

Oberta

Laparoscòpica

Tractament d’infeccions de paret

Drenatge quirúrgic

Desbridament

Oxigenació

Tractament d'infeccions de paret abdominal

Extirpació/li>

Extirpació i reconstrucció de la paret/li>

Tractament dels grans defectes de la paret abdominal

Reconstrucció

TROIDE I PARATIROIDE

Procediments terapèutics

Procediments sobre el conducte tiroglòs

Extirpació de quist de conducte tiroglòs

Procediments sobre la glàndula tiroide

Biòpsia tiroïdal

Quirúrgica

Extirpació de quists tiroïdals

Extirpació tiroïdal

Resecció parcial del tiroide

Hemitiroidectomia

Tiroidectomia subtotal

Tiroidectomia gairebé total

Tiroidectomia total

Més buidatge cervical

Més ablació radioisotòpica

Més traqueostomia

Extirpació de tiroide intratoràcic

Procediments sobre les glàndules paratiroïdals

Cirurgia paratiroïdal

Biòpsia paratiroïdal quirúrgica

Paratiroidectomia

Subtotal

Total

Paratiroidectomia total amb criopreservació i autotrasplantament

CIRURGIA ENDOCRINOLÒGICA

Procediments terapèutics

Cirurgia de l'hipercortisolisme

Adrenalectomia unilateral o bilateral

Autotrasplantament suprarenal

Cirurgia de l'hiperaldosteronisme

Adrenalectomia unilateral

Adrenalectomia bilateral (ocasional)

Cirurgia del feocromocitoma i paraganglioma

Adrenalectomia unilateral o bilateral

Extirpació de tumors ectòpics

Tractament de l'incidentaloma

Adrenalectomia unilateral

Adrenalectomia bilateral

Cirurgia del Ca. suprarenal i metàstasis suprarenals

Adrenalectomia unilateral

Adrenalectomia bilateral

MELSA

Tractament quirúrgic de l'hiperesplenisme

Esplenectomia

Tractaments dels traumatismes de la melsa

Esplenectomia total o parcial

Esplenorràfia

Cirurgia del trasplantament d'òrgans

Participació en equips d'extracció d'òrgans

Cirurgia d'Urgències

Tractament general dels traumatismes abdominals i del pacient politraumatitzat

CIRURGIA PANCREÀTICA

Duodenopancreatectomia cefàlica

Duodenopancreatectomia cefàlica amb preservació pilòrica

Pancreatectomia cabal

Pancreatectomia cabal amb preservació esplènica

Pancreatectomia corporocabal

Cirurgia laparoscòpica de la cua de pàncrees

Enucleació de tumors pancreàtics

Ampul·lectomia

Papil·lotomia

Tractament de la litiasi coledocal

Tractament de la pancreatitis aguda

Drenatge d'abscessos pancreàtics

Tractament de la necrosi pancreàtica

Tractament de la síndrome compartimental

Tractament de la pancreatitis crònica

Puestow

Berger

Abordament laparoscòpic dels pseudoquists

Cistogastrostomia

Cistoduodenostomia

Cistojejunostomia

 

 

 

 

Llegir 2625 vegades