Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Nefrologia

Cartera de serveis de Nefrologia

 

1. Hemodiàlisi

1.1A Hemodiàlisi de pacients crònics no infectocontagiosos. Procediment estàndard / en línia

1.1B Hemodiàlisi de pacients crònics no infectocontagiosos. Personalitzada (Unitat Aguts) estàndard / en línia

1.2A Hemodiàlisi de pacients crònics infectocontagiosos. Procediment estàndard sense aïllament individualitzat / en línia

1.2B Hemodiàlisi de pacients crònics infectocontagiosos. Personalitzada en aïllament individualitzat, estàndard / en línia

1.3A Hemodiàlisi en pacients aguts amb accés vascular temporal (Aguts)

1.3B Hemodiàlisi en pacients aguts amb accés vascular temporal (Aguts)

1.4A Tècniques de control de qualitat d’aigües o d’adequació de diàlisi

 

2. Diàlisi peritoneal

2.1 Diàlisi peritoneal ambulatòria contínua amb bosses (CAPD)

2.2 Diàlisi peritoneal ambulatòria amb cicladora

2.3 Diàlisi peritoneal automatitzada hospitalària (IPD)

2.4 Diàlisi peritoneal d’aguts hospitalària amb bosses

2.5 Tècniques de mobilització de catèter

2.6 Càlcul d’adequació de diàlisi

 

3. Biòpsia renal

3.A Biòpsia percutània de ronyó propi

3.B Biòpsia renal percutània de ronyó trasplantat

 

4. Biòpsia òssia

 

5. Monitoratge ambulatori de pressió arterial (Holter de TA)

 

6. Trasplantament renal

6.1 Trasplantament renal de persona viva

6.2 Trasplantament renal de cadàver

 

7. Hospitalització

7.1 Hospitalització a planta

7.2 Hospitalització pacient ectòpic

7.3 Hospitalització en Unitat de Trasplantament

7.4 Interconsultes hospitalàries

8. Consultes

8.1 Consulta externa de Nefrologia general (ordinàries i preferents) (Agendes NEF 1,4)

8.3 Consulta externa d’Insuficiència renal no terminal (NEF2)

8.4 Consulta externa de Malaltia renal crònica avançada (prediàlisi) (NEF3)

8.5 Consulta externa Unitat d’Hipertensió (ordinàries i preferents) (NEF0)

8.6 Consulta d’Alta resolució (NEF 8)

8.7 Consulta externa Glomerulars (NEF7)

8.8 Consulta externa Llista d’espera de trasplantament (UTR0)

8.9 Consulta externa Trasplantament primer any (UTR1)

8.10 Consulta externa Trasplantament anys successius (UTR2, UTR3, UTR3B (horabaixes)

Gabinets:

Diàlisi peritoneal (NEF DP41)

MAPA

Consultes urgents sense cita de trasplantament

Consultes urgents sense cita no trasplantament

 

9. Altres tècniques d’aguts

9.1 Control de pacient post biòpsia renal

9.2 Control de pacient post biòpsia òssia

9.3 Administració de medicació especial

9.4 Control de pacient post procediment diagnòstic de risc

9.5 Preparació de pacient per a trasplantament

9.6 Inserció d’accés temporal per a hemodiàlisi jugular

9.7 Inserció d’accés temporal per a diàlisi subclàvia

9.8 Inserció d’accés temporal per a hemodiàlisi femoral

9.9 Recanvi de catèter temporal per a hemodiàlisi jugular

9.10 Recanvi de catèter temporal per a hemodiàlisi subclàvia

9.11 Recanvi de catèter temporal per a hemodiàlisi femoral

9.12 Retirada de catèter temporal per a hemodiàlisi

9.13 Altres tècniques d’aguts

 

10. Cirurgia

10.1 Inserció en el quiròfan de catèter de diàlisi peritoneal

10.2 Extrusió de maneguet

10.3 Retirada en el quiròfan de catèter de diàlisi peritoneal

 

11. Urgències

Guàrdia de presència física