Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Pneumologia

Cartera de Serveis de Pneumologia

 

•             Hospitalització convencional

•             Unitat de Vigilància Intermèdia Respiratòria (UVIR)

o             Monitoratge invasiu / no invasiu

o             Ventilació mecànica no invasiva

o             Ventilació mecànica per traqueostomia

o             Cures d’infermeria especialitzada

•             Consulta externa general de l’especialitat

•             Consultes externes monogràfiques

o             Fibrosi quística

o             Malalties intersticials

o             Asma de difícil control

o             Hipertensió pulmonar

o             Patologia del son

o             Diagnòstic ràpid del càncer de pulmó

o             Consulta de la MPOC fràgil

o             Consulta d’oxigenoteràpia

o             Consulta especialitzada d’infermeria: malalties del son i MPOC

•             Gabinet de Funció Pulmonar

o             Espirometria

o             Proves de broncoprovocació

o             Volums pulmonar per dilució i pletismografia

o             Transferència de CO

o             Gasometria arterial

o             Oximetria i cooximetria

o             Ergometria en cicloergòmetre

o             Test de marxa - 6 minuts

o             Hemodinàmica pulmonar

o             Compliance pulmonar

o             Funció muscular respiratòria

o             Control ventilatori

o             Determinació de l’òxid nítric en aire exhalat

•             Gabinet d’Endoscòpia Respiratòria

o             Fibrobroncoscòpia

             Biòpsies bronquials

             Rentada broncoalveolar

             Biòpsies transbronquials convencionals

             Biòpsies transbronquials amb criosonda

             Raspallada citològica

             Catèter telescopat

             Punció transbronquial no guiada per ecografia

             Ecobroncoscòpia

             Ecobroncoscòpia amb punció transbronquial

             Autofluorescència

             Ecografia toràcica

             Toracocentesi diagnòstica i terapèutica

             Biòpsia pleural tancada

o             Broncoscòpia intervencionista

             Broncoscòpia rígida

             Electrocoagulació

             Crioteràpia

             Pròtesi

             Dilatació de la via aèria amb baló

•             Unitat del Son acreditada

o             Polisomnografia completa vigilada

o             Poligrafia respiratòria vigilada i no vigilada

o             Poligrafia domiciliària

o             Oximetria vigilada i no vigilada

o             Titulació manual de CPAP i BiPAP

o             Titulació automàtica de CPAP vigilada i no vigilada

o             Tractament domiciliari amb CPAP

o             Ventilació mecànica a domicili

•             Unitat d’Hipertensió Pulmonar

o             Tractament diagnòstic i terapèutic

o             Tractament específic

o             Tractament parenteral amb prostaciclines

•             Atenció continuada al malalt respiratori: guàrdies de Pneumologia

•             Servei d’Hospital de Dia

o             Tractament amb anticossos monoclonals anti-IgE

o             Teràpia substitutiva per al tractament del dèficit d’α-1-antitripsina

o             Tractament de la MPOC aguditzada

o             Optimització de la ventilació mecànica domiciliària

•             Docència MIR acreditada 

•             Investigació Biomèdica

o             MPOC

o             Síndrome d’apnees del son

o             Teràpia avançada amb cèl•lules mare

o             Càncer de pulmó

o             Microscòpia confocal fluorescent aplicada a la broncoscòpia

o             Assajos clínics

Llegir 1935 vegades