Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Medicina Intensiva

Cartera de Serveis

 

REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (RCP) BÀSICA I AVANÇADA

Massatge cardíac

Desfibril·lació i cardioversió

Control de la via aèria

Marcapassos temporal

Hipotèrmia controlada

 

TRANSPORT INTRAHOSPITALARI ASSISTIT

Monitoratge hemodinàmic

Assistència ventilatòria

Assistència circulatòria 

 

IMPLANTACIÓ DE CATÈTERS VENOSOS I ARTERIALS

Altres tècniques

Punció i drenatge toràcic

Punció i drenatge pericàrdic

Punció-rentada peritoneal

 

TRACTAMENT DELS TRASTORNS CARDIOVASCULARS

Monitoratge cardíac i hemodinàmic

Monitoratge electrocardiogràfic

Freqüència cardíaca

Electrocardiograma

Anàlisi d’ST-T

Monitoratge de pressions

Pressió arterial invasiva i no invasiva

Pressió venosa central

Pressions pulmonars i enclavament

Saturació venosa mixta

Despesa cardíaca

Monitoratge de la temperatura

Cardioversió i desfibril·lació

Atenció a la cardiopatia isquèmica i a la insuficiència cardíaca

Diagnòstic i tractament de les arítmies

Suport hemodinàmic farmacològic

Suport hemodinàmic mecànic

Tractament fibrinolític

Ecocardiografia Doppler transtoràcica i transesofàgica

 

Control dels trastorns del ritme i de la conducció

Diagnòstic i tractament

Col·locació de marcapassos temporal

 

FALLIDA RESPIRATÒRIA AGUDA, MONITORATGE I TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES

Instauració, ús i control de la via aèria artificial

Ventilació artificial

Ventilació mecànica invasiva

Ventilació mecànica no invasiva

Monitoratge de la funció ventilatòria i de l’intercanvi gasós

Freqüència respiratòria i apnea

Pulsioximetria

Capnografia

Calorimetria indirecta

Instauració i cura de la traqueostomia

Fibrobroncoscòpia

 

NUTRICIÓ I METABOLISME

Control de nutrició enteral

A la Unitat de Cures Intensives

Control de nutrició parenteral

A la Unitat de Cures Intensives

Diagnòstic i tractament de trastorns greus

De l’equilibri àcid-base

D’electrolits

Endocrinològics

 

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES INTOXICACIONS

 

DEPURACIÓ EXTRARENAL

Hemodiafiltració V-V contínua

Hemodiàlisi convencional

 

ATENCIÓ AL PACIENT TRAUMATITZAT

Assistència coordinada al pacient traumatitzat

Assistència continuada al pacient politraumatitzat

Assistència al pacient neurotraumatitzat

Monitoratge de saturació artificial d’oxigen bulb jugular

Monitoratge pressió intracranial

Dúplex transcranial

Assistència al pacient lesionat medul·lar agut

 

CIRURGIA D’ALT RISC

Manteniment preoperatori del pacient d’alt risc

Manteniment postoperatori del pacient d’alt risc

 

ASSISTÈNCIA A LA DISFUNCIÓ MULTIORGÀNICA I A LA FALLIDA MULTIORGÀNICA

 

ASSISTÈNCIA EN EL TRASPLANTAMENT D’ÒRGANS

Detecció i manteniment del donant i control de l’explant

 

ASSISTÈNCIA AL PACIENT CREMAT

 

DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ

 

PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS I PROGRAMES DE QUALITAT

 

Llegir 2010 vegades