Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Urologia

Cartera de Serveis

 

El Servei d’Urologia, com correspon a un hospital de nivell terciari al qual pertany l’Hospital Universitari Son Espases, ofereix una àmplia gamma de prestacions en l’àmbit urològic i en el d’infermeria i continua incorporant, de manera ordenada i conciliada amb els criteris internacionals, les que aconsella l’avenç del coneixement mèdic en l’especialitat, seguint sempre els criteris d’eficàcia, d’eficiència i d’ús tutelat quan calgui.

Des de l’any 2012, el Servei practica la cirurgia robòtica, especialitat en la qual és el de referencia de la Comunitat Autònoma.

 

 

RONYÓ

-         Trasplantament renal(*): donant viu

donant mort

 

         Referència de la Comunitat 

-         Litotrícia extracorpòria

 

 

Referència de la Comunitat

 -         Nefrectomia simple(*)

-         Nefrectomia radical(*)

-         Nefroureterectomia(*)

-         Nefrectomia de donant cadàver

-         Nefrectomia de donant viu(*)

-         Nefrectomia parcial(*)

-         Tumorectomia(*)

-         Trasplantament

-         Cirurgia vasculorenal

-         CRP en la litiasi i en els tumors urotelials

-         URS flexible en la litiasi renal i litofragmentació amb làser

-         Cirurgia oberta de la litiasi

-         Cirurgia reconstructora

-         Lesions traumàtiques

-         Nefrolitotomia percutània

-         Nefrolitotomia percutània i fragmentació ultrasònica

-         Nefrolitotomia percutània litoreductora

-         Nefrolitotomia percutània i fragmentació amb làser Holmmium

-          (*) Tots aquests procediments s’efectuen mitjançant un abordatge obert o laparoscòpic.

 

SUPRARENAL i RETROPERITONEU

-         Adrenalectomia transperitoneal, via lumbar o laparoscòpica

-         Retroperitoneu(*)

-         Alliberament de fibrosi retroperitoneal(*)

-         Limfadenectomia retroperitoneal(*)

-         Resecció masses retroperitoneals(*)

-         Biòpsia retroperitoneal laparoscòpica

(*) Tots aquests procediments s’efectuen mitjançant un abordatge obert o laparoscòpic.

 

 

URÈTER I PELVIS RENAL

-         Pielolitotomia(*)

-         Pieloplàstia Anderson-Hynes(*)

-         Endopielotomia(*)

-         Ureteroscòpia

-         Ureteroscòpia i extracció simple

-         Ureteroscòpia i fragmentació ultrasònica

-         Ureteroscòpia i fragmentació làser Holmmium

-         Ureteroscòpia, ascens i col·locació de catèter doble jota

-         Ureteroscòpia i extracció de catèter doble jota

-         Dilatació transluminal amb catèter baló i URS

-         Reconstruccions

-         Ureterolitotomia(*)

-         Ureterocistoneostomia

-         Ureterectomia parcial

-         Ureterectomia total

 

BUFETA, PRÒSTATA, URETRA

-         Resecció transuretral

-         Resecció transvesical de diverticles

-         Resecció transperitoneal laparoscòpica

-         Vesicosuspensió

-         Reparació fístules vesicovaginals

-         Reparació fístules transperitoneals(*)

-         Reparació fístules transvesicals

-         Reparació fístules transanals

-         Reparació fístules transvaginals

-         Cistostomies de derivació

-         Enterocistoplàsties

-         Cistectomia parcial

-         Cistectomia radical

-         Buidament pelvià

-         Substitucions vesicals: derivacions continents

-         Derivació no continent

-         Ureteroileostomia Bricker

-         Ureteroileostomia Wallace II

-         Derivació urinària tipus Koch

-         Derivació urinària tipus Mainz

-         Neobufeta ileal tipus Camey II

-         Neobufeta ileocecal amb neouretra apendicular

-         Ileocistoplàstia

-         Sigmoidocistoplàstia

-         Neobufeta ileal tipus Studer

-         Litotrícia vesical mecànica

-         Litotrícia vesical hidràulica

-         Litotrícia vesical làser Holmmium

-         Implant d’esfínter artificial en el coll vesical

-         Sling uretrals

-         Injeccions periuretrals

-         Cirurgia incontinència

-         Colporràfia anterior

-         Colporràfia posterior

-         Colposacropèxia laparoscòpica

-         Colposuspensio tipus Burch(*)

-         Suspensió vesical tipus Stamey

-         Suspensió vesical Raz

-         Suspensió vesical cabestrell

-         Injecció subcervical de col·lagen

-         Injeccions intradetrusor Omabotulimumtoxina

-         Suspensió vesical tipus Marshall-Marchetti

-         TVT

-         Reimplants i tècniques antireflux

-         Tipus Woodruff, Paquin, Boari, Cohen, Glen-Andersson, Leabbeter-Politano

-         Tècnica antireflux tipus Gil-Vernet

-         Reimplantació psoitzacio vesical

-         RTU. Prostatectomia

-         Adenomectomia(*)

-         Prostatectomia radical(*)

-         Operacions sobre les vesícules seminals(*)

-         Orquiectomia. Col·locació de pròtesis

-         Hidrocelectomia

-         Espermatocele

-         Epididimectomia

-         Orquidopèxia

-         Varicocelectomia

-         Vasectomia

-         Pròtesi de penis

-         Penectomia parcial o total

-         Limfadenectomia inguinal

-         Incurvació de penis

-         Lesions traumàtiques

-         Reparació d’hipospàdies

-         Circumcisió

-         Uretroplàsties mucosa oral, termino-terminal.

-         Uretrotomia endoscòpica

-         Fístules uretrals

-         Uretrectomia

-         Cateterisme uretral

(*)Tots aquests procediments s’efectuen mitjançant un abordatge obert o laparoscòpic.

 

PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS I PROVES COMPLEMENTÀRIES

-         Ecografia abdominal: renal i vesicoprostàtica

-         Ecografia transrectal amb biòpsia ecodirigida

-         Cistouretroscòpia

-         Ureteroscòpia

-         Nefroscòpia

-         Cistomanometria

-         Test de pressió de flux

-         Fluxometria

-         Pielografia ascendent

-         Pielografia percutània

-         Uretrografia

-         Test de vasoactius intracavernosos

   

CONSULTES EXTERNES

-         Unitat de Litiasi. Estudi metabòlic, prevenció, seguiment i tractament integral

-         Unitat de Sòl Pelvià. Estudi de la bufeta neurògena i de les patologies de la incontinència

-         Consulta d’Alta Resolució, estudi de les hematúries i de les patologies agudes

-         Consulta de Seguiment de Càncer de Pròstata Avançat.

-         Consulta d’Infertilitat, en cooperació amb la Unitat de Reproducció

-         Consulta d’Andrologia. Impotència

-         Urologia General

-         Consulta d’Infermeria: instil·lacions, sondatges i dilatacions

-         Consulta d’Infermeria: control i seguiment dels estomes

 

DOCÈNCIA

Com a hospital universitari, el Servei d’Urologia té en plantilla metges residents en formació. Actualment, disposa de dues places per any de residència, la qual cosa suposa un nombre de 10 metges residents durant els cinc anys de durada de l’especialitat. El Servei d’Urologia és l’encarregat d’efectuar les pràctiques tutelades dels metges estrangers que volen homologar el seu títol d’especialista.

 

GUÀRDIES

L’Hospital Universitari Son Espases és l’únic de la Comunitat Autònoma en el qual hi ha un uròleg de guàrdia de presència física.

 

CURES D’INFERMERIA

La Cartera de Serveis d’Infermeria del Servei d’Urologia ofereix una àmplia gamma de prestacions en el seu àmbit.

 

 

Llegir 2125 vegades