Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Admissió i Documentació Clínica

Cartera de Serveis

 

El Servei d’Admissió i Documentació Clínica (SADC) és un servei jerarquitzat d’àrea, de suport i de caràcter central, l’activitat del qual és necessària per a l’assoliment dels objectius de tots els seus clients: pacients, personal clínic i altres professionals de l’Hospital, equip directiu, etc.

L’àrea d’activitat del Servei d’Admissió està adscrita a la Gerència i l’àrea de Documentació Clínica a la Divisió Mèdica (RD 521/87).

El Servei està format per un equip multidisciplinari: facultatius, grup tècnic, administratius, auxiliars administratius, tècnics superiors en documentació sanitària, infermeria.

Consta de punts d’atenció a l’Hospital Universitari Son Espases, a Verge de la Salut (pavelló C)i a l’ambulatori El Carme (pavelló P).

Les funcions del Servei estan orientades a les àrees d’activitat següents:

1. Gestió de pacients

2. Gestió de documentació clínica

3. Gestió de la informació sanitària

4. Investigació, formació i millora de la qualitat.

 

1. GESTIÓ DE PACIENTS

1.1 URGÈNCIES

Ubicació: planta -2, mòdul F (HUSE)

-Identificació del pacient, localització o assignació d’un número d’història clínica en el fitxer de pacients.

-Registre de l’episodi d’Urgències.

-Revisió de les altes d’Urgències.

-Gestió d’hospitalització des de les 22.00 h fins a les 08.00 h, els dissabtes i els dies festius.

-Petició i seguiment de les ambulàncies dels pacients d’Urgències i dels pacients ingressats a l’Hospital, durant el cap de setmana.

-Trasllats de pacients a altres centres des d’Urgències.

-Citació de consultes externes i de proves diagnòstiques dels pacients, segons les indicacions del metge d’Urgències.

- Informació i atenció a l’usuari: avís als familiars dels pacients que ingressen, trasllats en ambulància, avisos a especialistes, etc.

 

1.2 HOSPITALITZACIÓ

Ubicació: planta -2, mòdul O (HUSE)

-Recepció d’ingressos programats i actualització de les dades administratives del pacient.

-Gestió dels ingressos programats i urgents.

-Gestió d’altes, trasllats, aïllaments i seguiment del tancament d’habitacions.

-Gestió i assignació de llits d’hospitalització.

-Control i registre dels pacients traslladats des d’altres o a altres centres sanitaris.

-Petició d’ambulàncies a l’alta dels pacients.

-Donar d’alta i modificar pacients a CIVITAS.

-Gestió del fitxer de pacients amb identitat protegida durant l’ingrés hospitalari.

-Informació i atenció a l’usuari.

 

1.3 AMBULATÒRIA

Ubicació: planta 0, mòdul F (HUSE), pavellons C i P

-Creació i manteniment d’agendes.

-Control i seguiment de la demora i de la llista d’espera de CEX.

-Citació de: CEX, gabinets, hospital de dia i proves complementàries.

-Anul·lació i reprogramació de cites.

-Gestió de les bústies de pacients pendents de cita.

-Comunicació de cites.

-Petició i seguiment de les ambulàncies per als pacients pendents de: cita en bústia, reprogramació de cita, hospital de dia, diàlisi, tractament de fisioteràpia i rehabilitació.

-Atenció telefònica i telemàtica de cites.

-Informació i atenció a l’usuari.

 

1.4 LLISTA D’ESPERA QUIRÚRGICA (LEQ)

Ubicació: planta 0, mòdul F (HUSE), pavellons C i P

-Control i seguiment de la llista d’espera quirúrgica (LEQ).

-Depuració de la LEQ. Gestionar les incidències comunicades des del Servei de Control de Gestió o des de l’Ib-salut.

-Registre d’incidències comunicades pel pacient o pel servei corresponent: aplaçaments, baixes, omissions, dates, etc.

-Control de la codificació de diagnòstics i procediments dels pacients inclosos a la LEQ.

-Gestió dels derivats a altres centres concertats.

-Pavelló C: gestió, control i programació diària dels quiròfans.

-Revisió i solució de les incidències amb el Servei d’Anestesiologia i Reanimació

-Informació i atenció a l’usuari.

 

2. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

2.1 ACCÉS A LA INFORMACIÓ CLÍNICA (AIC)

Ubicació:  planta 0, mòdul F HUSE

-Subministrament d’una còpia de la documentació clínica als pacients o als seus representants legals, a altres institucions sanitàries, a estaments judicials, etc.

-Gestió operativa de la documentació clínica: incorporar a la història electrònica tots els documents que estan en uns altres formats.

-Coordinar i ser intermediari entre els serveis assistencials de l’Hospital i l’empresa concessionària encarregada de la gestió de l’arxiu d’històries clíniques.

-Supervisar l’acompliment del que estableix el plec de condicions per a la gestió de l’arxiu d’històries clíniques.

-Control i depuració del números d’històries clíniques duplicats i fusió.

-Gestionar el fitxer dels pacients que sol·liciten protecció de la seva documentació clínica.

-Traspàs d’episodis clínics.

 

2.2 CODIFICACIÓ (DCL)

Ubicació: planta 0, mòdul F HUSE

-Codificació de l’activitat assistencial dels episodis de: hospitalització, cirurgia sense ingrés, unitat de curta estada, unitat del son i l’hospitalització a domicili.

-Descàrrega, control i seguiment de l’acompliment del Conjunt Mínim de Dades (CMBD).

-Descàrrega i agrupació dels grups relacionats pel diagnòstic GRD i esmena d’incidències.

-Elaboració d’informes a petició de la Direcció Assistencial.

-Col·laboració en estudis a petició del personal assistencial de l’Hospital.

-Informació i atenció al personal assistencial i a altres àrees d’activitat de l’Hospital que requereixin els serveis de codificació (coordinació de Qualitat, Direcció, etc.).

 

3. INFORMACIÓ SANITÀRIA

-Desenvolupament de quadres de comandament.

-Informació a demanda de l’activitat assistencial.

-Anàlisi de la informació.

-Informació sistematitzada sobre l’activitat als clínics i a la Direcció.

-Sistemes d'Informació Poblacional (SIP)

 

4. INVESTIGACIÓ, FORMACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT

-Formar part i col·laborar en diferents comissions de l’Hospital: Comissió d’Històries Clíniques, Comissió de Qualitat, Comissió de Seguretat de Pacient, etc.

-Impartir docència als alumnes en pràctiques: tècnics en documentació sanitària, màster en Gestió Clínica.

-Formació als professionals de l’Hospital que interactuen amb els procediments d’Admissió i de Documentació Clínica: Administració Perifèrica, serveis d’admissió d’Atenció Primària i d’altres centres hospitalaris, facultatius, etc.

- El Servei d’Admissió i Documentació Clínica disposa de procediments i d’instruccions de totes les seves àrees d’activitat.

 

 

Llegir 4181 vegades