Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 03 Setembre 2013 10:44

El Servei d’Immunologia de Son Espases incorpora els estudis d’histocompatibilitat dels donants voluntaris de medul·la òssia Destacats

La unificació d’aquesta activitat que anteriorment realitzava  el Banc de Sang i Teixits en el Laboratori d’Histocompatibilitat  de Son Espases, acreditat per la “European Federation of Immunogenetics”, suposarà la capacitat  d’incrementar la qualitat científica del Servei, que amplia les competències clíniques i tecnològiques amb la incorporació de nou equipament que, a la vegada, permetrà reduir els costos, el temps d’entrega de resultats i millorar-ne la qualitat.

El Laboratori d’Histocompatibilitat s’encarrega de fer els estudis dels gens que codifiquen les  molècules que permeten triar el receptor més adient per rebre la donació d’un òrgan o de medul·la òssia.

 D’aquesta manera, amb l’estudi i el tipatge de les molècules HLA, -Human Leucocyte Antigens- és possible reduir el risc de rebuig i augmentar la supervivència de l’empelt. A partir d’ara, el Laboratori de Son Espases, també realitzarà el tipatge dels donants voluntaris de medul·la òssia, que s’afegiran a la feina de tipatge de donants i receptors de pulmó, fetge, cor i ronyó.

 D’aquesta manera, el Laboratori d’Histocompatibilitat es converteix en referent per a les Illes Balears i incorporarà les dades obtingudes a la base de dades REDMO, un Registre de Donants de Medul·la Òssia, interconnectat amb la resta de països europeus i de bona part del món, això permetrà seleccionar el millor donant per realitzar un transplantament de medul·la òssia.

  Des de 1998, la European Federation of Immunogenetics ha acreditat el laboratori de l’Hospital de referència de les Illes. Una certificació que resulta imprescindible perquè els estudis del laboratori, puguin ser reconeguts i compatibilitzats amb els d’altres centres de recerca.

  Aquesta unificació implicarà una millora en l’aprofitament dels recursos i també la modernització de la tecnologia, la qual cosa permetrà fer estudis més avançats com tècniques de seqüenciació, que consisteixen en una visió completa del gen.

 A més, actualment tenen l’objectiu, promocionat per l’Organització Nacional de Transplantaments, d’ampliar la xifra de donants voluntaris. A Balears, l’augment previst és de 300 a 600 donants, fet que contribuirà a l’augment global del nombre de donants de medul·la òssia a l’Estat espanyol.

 Amb aquesta incorporació, el banc de tipatge de l’Hospital Universitari Son Espases completa la cartera de serveis i s’iguala a altres bancs de tipatge dels grans hospitals de l’Estat espanyol.

Llegir 1761 vegades