Imprimir aquesta pàgina

Servei d'Obstetrícia i Ginecologia

Cartera de Serveis

 

OBSTETRÍCIA

 

Procediments diagnòstics

Cribratge de cromosomopaties en el 1r trimestre

Cribratge seqüencial i contingent de cromosomopaties

Cribratge bioquímic de cromosomopaties en el 2n trimestre

Cribratge ecogràfic de malformacions fetals

Biòpsia de còrion

Amniocentesi precoç i tardana

Funiculocentesi

Estudi ecogràfic de vitalitat, estàtica i biometria fetal

Ecocardiografia fetal

Estudi hemodinàmic uteroplacentari i fetal

Cardiotocografia externa i interna

Perfil biofísic

Valoració resposta fetal als estímuls vibroacústics

Micropreses sanguínies del cuir cabellut fetal

Procediments terapèutics

Part manual

Assistència a parts instrumentals

Assistència a parts normals

Cesària segmentària transversa

Control d’hemorràgia postpart per embolització (en col·laboració amb el Servei de Radiologia)

Control d’hemorràgia postpart amb lligadures arterials

Control d’hemorràgia postpart amb sutures B Lynch

Extracció fetal amb espàtules de Thierry

Extracció fetal amb fòrceps

Extracció fetal amb ventosa

Inducció del part amb amniorrexi i oxitocina

Preinducció del part amb prostaglandines

Realització i reparació d’episiotomia

Reparació d’esquinçaments obstètrics

Reposició d’úter invertit

Tamponament intrauterí amb baló

 

 

GINECOLOGIA 

 

Procediments diagnòstics

Biòpsia de tumors mamaris amb agulla grossa ecoguiada

Biòpsia amb agulla grossa per estereotàxia

Biòpsia amb agulla grossa: tumors mamaris palpables

Biòpsia de coll dirigida per colposcòpia

Biòpsia de vulva i de vagina

Biòpsia endometrial per aspiració

Cribratge citològic de càncer de coll uterí

Ecografia transabdominal i transvaginal

Estudi Doppler d’ovari i d’endometri

Histerosonografia

Laparoscòpia diagnòstica i cromopertorbació

Raspat biòpsia fraccionat

Punció ecoguiada d’ovaris

Punció/aspiració agulla fina: tumors mamaris palpables

Vulvoscòpia, vaginoscòpia i colposcòpia

 

Procediments terapèutics

Cerclatge del coll uterí

Cirurgia conservadora de miomes uterins

Cirurgia de la incontinència d’orina d’esforç

Cirurgia de mama guiada per arpó

Cirurgia del prolapse genital

Cirurgia per tumors ovàrics

Cirurgia radical del càncer de mama

Cirurgia radical del càncer de l’aparell genital

Conització cervical amb nansa de diatèrmia

Contracepció

Destrucció i oclusió bilateral de trompes

Embolització de miomes uterins

Fertilització "in vitro"

Histerectomia abdominal

Histerectomia vaginal

Inducció de l’ovulació

Inseminació artificial amb semen de donant

Inseminació artificial amb semen de cònjuge

Inserció de dispositiu intrauterí

Inserció d’implants anticonceptius

Interrupció de l’embaràs amb tractament mèdic

Interrupció de l’embaràs per raspat

Raspat postavortament

Localització de gangli sentinella

Reconstrucció mamària després d’una mastectomia

Resecció d’envans intrauterins

Tractament conservador del càncer de mama

Tractament conservador del prolapse genital

Tractament mèdic de l’embaràs ectòpic

 

 

 

Llegir 3072 vegades