Imprimir aquesta pàgina

Medicina Interna

 

Cartera de Serveis de Medicina Interna

 

 • · Assistència hospitalària
 • · Urgències: assistència i coordinació de la urgència mèdica hospitalària
 • · Consultes
 • · Consulta General de Medicina General

o Atenció als  pacients remesos des d’Urgències de l’Hospital

o Atenció als pacients remesos des d’Atenció Primària

o Atenció als pacients remesos des de centres d’especialitats

o Atenció als pacients remesos des d’altres serveis de l’Hospital

 • · Consultes monogràfiques

o Malalties infeccioses

§ General

§ VIH

o Malalties sistèmiques autoimmunes

o Malalties cardiovasculars

o Metabolisme mineral i osteoporosi

o Unitats de curta estada

 • · Tècniques diagnòstiques i terapèutiques

o Entrevista clínica (anamnesi i exploració sistèmica)

o Puncions diagnòstiques i terapèutiques

§ Punció lumbar

§ Toracocentesi

§ Paracentesi

o Accés i manteniment de les vies vasculars

o Sondatge vesical

o Sondatge nasogàstric i enteral

o Intubació endotraqueal

o Tècniques de reanimació cardiopulmonar

o Fons d’ull

o Monitoratge ambulatori de la TA

o Determinació de la glucèmia capil·lar

o Electrocardiografia

 • · Participació en la gestió institucional

o Participació en comissions clíniques

 • · DADES COMUNES DE LA CARTERA

o Consultes externes

o Distribució de llits

§ Núm. de llits assignats a Medicina Interna

§ Generals

§ Infecciosos

§ Aïllament

o Guàrdies

§ Presència física

o Formació postgraduada: núm. de residents

o Hospital de Dia

o Protocols d’investigació

§ Fase III

§ Fase IV

Cartera de Malalties Infeccioses

 • · HOSPITALITZACIÓ

o Hospitalització específica

§ Pacients VIH +

 • · INTERCONSULTES

o Generals

§ Mèdiques

§ Quirúrgiques

o Específiques

§ Pacient amb trasplantament d’òrgans sòlids i de medul·la

§ Neutropènics

§ Oncològics i immunodeprimits

§ Pacients ingressats a Reanimació, UVI i a altres unitats d’alt risc

§ Pacients sèptics a Traumatologia

§ Pacients amb infeccions postquirúrgiques i postinstrumentació

§ Interconsultes d’interès clinicoepidemiològic

§ Interconsultes pacients VIH +

 • · HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI

o Assistència VIH +

o Supervisió de tractaments

 • · INFECCIÓ NOSOCOMIAL

o Disseny, control i avaluació de la política antibiòtica

o Detecció i actuació davant brotades epidèmiques

o Educació sanitària amb relació a la infecció hospitalària

 • · OBTENCIÓ INVASIVA I TRANSPORT DE MOSTRES D’INTERÈS ESPECIAL

o Habituals

o Especials

§ Esput induït

§ Punció aspiració ganglionar

 • · DADES COMUNES DE CARTERA

o Distribució de llits

§ Núm. de llits generals assignats a malalties infeccioses

§ Núm. de llits generals comuns amb altres especialitats

o Núm. de pacients derivats a hospitals de mitjana i de llarga estada

o Consultes externes

§ Generals

§ Monogràfiques

o Formació postgraduada: núm. de residents

o Hospital de Dia

§ Llocs propis

§ Llocs compartits

o Protocols d’investigació

§ Fase III

§ Fase IV

Llegir 2264 vegades