Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Neurocirurgia

 • Neurotraumatologia: cirurgia dels traumatismes cranioencefàlics i raquimedul·lars
  • Tècniques específiques:
   • Cirurgia de fractures cranials, cranioplàsties, cirurgia dels hematomes intracranials extraaxials (epidurals, subdurals, aguts i crònics) i intraaxials (hematomes i contusions cerebrals posttraumàtiques)
   • Cirurgia de les fístules de LCR posttraumàtiques
   • Craniotomia descompressiva en hipertensió intracranial refractària
   • Tractament de la hidrocefàlia posttraumàtica aguda i crònica
   • Neuromonitoratge invasiu avançat (pressió intracranial, pressió tissular d’O2, microdiàlisi cerebral)
   • Descompressió medul·lar / radicular i estabilització de fractures / traumatismes espinals a cel obert
   • Estabilització percutània de fractures espinals
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació guiada per TC intraoperatori (Oarm)
   • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
   • Monitoratge de la pressió intracranial
   • Monitoratge de la pressió tissular d’oxigen
   • Monitoratge de la química intersticial cerebral (microdiàlisi)

 

 • Neurooncologia: cirurgia dels tumors cerebrals i medul·lars
  • Tècniques específiques:
   • Exèresis / biòpsies de tumors epicranials, cranials i intracranials extraaxials o intraaxials
   • Tractament de la carcinomatosi / meningitis neoplàsiques
   • Exèresis / biòpsies de tumors raquidis intradurals extramedul·lars i intramedul·lars.
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació
   • Ressonància magnètica intraoperatòria (iMRI)
   • Craniotomia amb pacient despert
   • Mapatge (mapping) cerebral funcional cortical / subcortical
   • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
   • Microscopi digital
   • Cirurgia guiada amb fluorescència intraoperatòria 5ALA
   • Endoscòpia hipofisària i de base de crani
   • Tècniques avançades de base de crani (cirurgia de l’òrbita, fosa anterior, mitjana, posterior, regió del foramen magne, abordatges petrosos i en l’angle pontocerebel·lós)
   • Estereotàxia amb marc o sense
   • Aspirador ultrasònic
   • Embolització preoperatòria (en col·laboració amb el Servei de Radiologia)

 

 • Cirurgia neurovascular: cirurgia d’hematomes cerebrals; aneurismes; malformacions vasculars cerebrals i fístules arteriovenoses, cerebrals i espinals; malaltia de Moya moya; trombosi de sins venosos
  • Tècniques específiques:
   • Tractament medicoquirúrgic de l’hemorràgia subaracnoïdal espontània
   • Evacuació d’hematomes cerebrals intraparenquimatosos
   • Clipatge d’aneurismes cerebrals
   • Exèresis de malformacions vasculars
   • Tancament de fístules arteriovenoses
   • Bypass extra/intracraneal de baix i d’alt flux
   • Tècniques endovasculars (en col·laboració amb el Servei de Radiologia)
   • Cirurgia descompressiva de l’ictus isquèmic maligne
  • Tecnologies disponibles:
   • Doppler intraoperatori
   • Microscopi digital

 

 • Cirurgia del raquis y del nervi perifèric: cirurgia de les patologies tumorals i degeneratives del raquis; patologia compressiva, tumoral i traumàtica dels nervis perifèrics
  • Tècniques específiques:
   • Microcirurgia cervical, dorsal i lumbar per a descompressió medul·lar i radicular
   • Instrumentació anterior, posterior i lateral del raquis a cel obert
   • Instrumentació mínimament invasiva (tècniques percutànies)
   • Cirurgia d’alliberament dels atrapaments de nervis perifèrics (mitjà, cubital, etc.)
   • Exèresis de tumors del sistema nerviós perifèric
   • Biòpsia del nervi perifèric
   • Cirurgia reconstructora dels nervis perifèrics i del plexe braquial
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació
   • TAC intraoperatori (iCT -Oarm)
   • Monitoratge neurofisiològica intraoperatòria
   • Microscopi quirúrgic per a cirurgia espinal i nervi perifèric

 

 • Cirurgia funcional: cirurgia del dolor i de l’espasticitat, cirurgia del Parkinson i moviments anormals, cirurgia de l’epilèpsia
  • Tècniques específiques:
   • Estimulació vagal
   • Cirurgia resectiva de l’epilèpsia temporal i extratemporal
   • Monitoratge EEG invasiva (elèctrodes profunds / mantes i strips de superfície)
   • Neuroestimulació epidural espinal i cortical
   • Procediments lesius medul·lars
   • Tractament percutani de la neuràlgia de trigemin
   • Microdescompressió vascular en síndromes compressives vasculars de fosa posterior
   • Estimulació cerebral profunda (cirurgia del Parkinson, moviments anormals i psicocirurgia)
   • Talamotomia / palidotomia
   • Tècniques ablatives en espasticitat
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació
   • RM intraoperatòria (iMR)
   • TAC intraoperatori (iCT -Oarm)
   • Monitoratge neurofisiològica intraoperatòria
   • Microscopi digital
   • Estereotaxia

 

 • Neurocirurgia pediàtrica i de les malformacions congènites: tumors pediàtrics del sistema nerviós, neurotraumatologia pediàtrica, patologia de la malformació craniofacial i espinal, anomalies del desenvolupament, patologia vascular cerebral i espinal en la edat pediàtrica
  • Tècniques específiques:
   • Cirurgia tumoral del SNC a l’edat pediàtrica (Neurooncologia infantil)
   • Neurotraumatologia pediàtrica
   • Neurocirurgia vascular infantil
   • Cirurgia de la malformació de Chiari
   • Cirurgia dels disrafismes espinals
   • Cirurgia de la medul·la ancorada
   • Cirurgia craniofacial pediàtrica (cranioestenosi)
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuroendoscòpia pediàtrica
   • Neuronavegació
   • Ressonància magnètica intraoperatoria (iMRI)
   • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
   • Microscopi digital
   • Doppler intraoperatori
   • Tècniques endovasculars
   • Bypass extracranial / intracranial

 

 • Patologia de l’LCR: hidrocefàlia neonatal i del prematur, hidrocefàlia crònica de l’adult, pseudotumor cerebral, fístules d’LCR espontànies, quists aracnoïdals, síndrome de Dandy-Walker, siringomièlia
  • Tècniques específiques:
   • Derivacions d’LCR
   • Reservoris d’LCR
   • Tècniques neuroendoscòpiques (ventriculostomia premamilar, septostomies, catèters guiats, etc.)
  • Tecnologies disponibles:
   • Registre continu de la pressió intracranial
   • Estudis hidrodinàmics
   • Sistemes derivatius convencionals, programables, dispositius antiefecte sifó i gravitacionals
   • Neuroendoscopi
   • Neuronavegació
   • RM intraoperatòria (iMRI)

 

 • Patologia infecciosa: abscessos cerebrals i espinals, meningitis i encefalitis, cirurgia de les patologias neuroquirúgiques associades a la SIDA, infeccions parasitàries i postquirúrgiques
  • Tècniques específiques:
   • Drenatgei neteja quirúrgica d’abscessos
   • Biòpsia cerebral
   • Exèresis de quists parasitaris
  • Tecnologies disponibles :
   • Estereotàxia
   • Neuronavegació
Llegir 2064 vegades