Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Radiofísica Hospitàlaria

Cartera de Serveis de Radiofísica Hospitalària

 

Cartera de serveis general

 • Disseny, planificació i seguiment d’instal·lacions, estudi de blindatges
 • Gestió de la documentació i registre d’instal·lacions de raigs X i instal·lacions radioactives
 • Emissió de l’informe anual de les instal·lacions
 • Gestió de llicències i d’acreditacions del personal
 • Anàlisi i caracterització dels llocs de treball davant el risc radiològic
 • Classificació i senyalització de zones
 • Classificació dels treballadors exposats
 • Dosimetria ambiental, verificació periòdica dels nivells de radiació en els llocs de treball i en els llocs accessibles al públic.
 • Dosimetria personal, control dosimètric i manteniment de l’historial dosimètric dels treballadors exposats.
 • Elaboració de procediments i de normes de protecció radiològica per als treballadors, per al públic, per a les persones que participen en programes d’investigació i per a les persones que, voluntàriament, conforten el pacient.
 • Manteniment actualitzat del manual de protecció radiològica
 • Gestió de residus radioactius
 • Verificació i gestió de la instrumentació de mesura de RT, MN, RX i PR
 • Acceptació dels equips i de les fonts i verificacions després de les intervencions de manteniment
 • Elaboració d’especificacions tècniques per a les compres d’equips
 • Confecció de programes de garantia de qualitat

 

Cartera de serveis per a l’àrea de Radioteràpia

 • Dosimetria física de teleteràpia i de braquiteràpia, control de qualitat
 • Caracterització dels feixos i dels camps de radiació generats pels equips i per les fonts en tots els aspectes prevists per les exigència tècniques i per les necessitats clíniques
 • Posada en marxa i manteniment dels sistemes de planificació
 • Controls de qualitat periòdics prevists en el pla de garantia de qualitat (unitats i fonts, planificadors i instrumentació)
 • Supervisió del funcionament de la Unitat
 • Dosimetria clínica i control de qualitat
 • Informe dosimètric individualitzat per a cada pacient.
 • Elaboració i implantació de protocols de dosimetria clínica d’acord amb el sistema o amb els sistemes disponibles en la unitat assistencial per a la simulació o per a l’adquisició de les dades anatòmiques del pacient.
 • Disseny d’elements modificadors personalitzats per a cada pacient (compensadors, bols, blocs i immobilitzadors)
 • Verificació de les dosis a pacients en viu
 • Elaboració i implantació de protocols de dosimetria clínica en tècniques especials

Cartera de serveis per a l’àrea de Radiodiagnòstic

 • Verificació d’indicadors de dosis en les exploracions diagnostiques i en les tècniques terapèutiques
 • Avaluació de la qualitat de la imatge a partir d’objectes de prova
 • Disseny de procediments d’optimització
 • Control de qualitat periòdic dels equips de raigs X
 • Control de qualitat dels sistemes d’emmagatzematge, de suport, de formació i de visualització d’imatge

Cartera de serveis per a l’àrea de Medicina Nuclear (s’hi han d’incloure els laboratoris i les unitats d’investigació)

 • Control de qualitat dels equips de gammacambres, activímetres, detectors en viu (gangli sentinella) i comptadors (beta i gamma)
 • Elaboració de criteris d’alta per procediments terapèutics i tècniques especials (PET)
 • Dosimetria de pacients de teràpia i de casos especials en diagnòstic
 • Avaluació de qualitat d’imatge amb maniquins específics
 • Desenvolupament de programes per al processament d’imatge