Imprimir aquesta pàgina

Reumatologia

Cartera de Serveis de Reumatologia

 

 • Diagnòstic i tractament de malalties inflamatòries de l’aparell locomotor
 • Diagnòstic i tractament de malalties autoimmunes
 • Diagnòstic i tractament de malalties degeneratives de l’aparell locomotor i de les parts blanes
 • Diagnòstic i tractament de malalties òssies
 • Diagnòstic i tractament de malalties metabòliques amb afectació de l’aparell locomotor
 • Artrocentesi, infiltracions articulars i de parts Blanes
 • Capil·laroscòpia bàsica
 • Ecografia articular
 • Artrocentesi guiada per ecografia
 • Sinoviortesi isotòpica, en col·laboració amb el Servei de Medicina Nuclear
 • Tractaments amb immunosupressors, teràpies biològiques i bifosfonats endovenosos
 • Hospital de Dia de Reumatologia