Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 02 Novembre 2016 13:37

El cirurgià toràcic Valerio Perna ha publicat un article que demostra que els resultats de l’extirpació d'una part del pulmó són els mateixos amb independènciamb independència de la tècnica toracoscòpica utilitzada Destacats

 

El cirurgià toràcic de Son Espases, Valerio Perna, ha publicat un article científic que demostra que els resultats de l’extirpació d'una part del pulmó són els mateixos amb independència de la tècnica toracoscòpica utilitzada

S’ha publicat a la revista European Journal of Cardio-Thoratic Surgery, la més prestigiosa d’aquest camp en l’àmbit europeu

 

És l’únic estudi prospectiu aleatori que existeix i conclou que no hi ha cap diferència entre la tècnica monoport i la tradicional amb dues o tres incisions.

 

La revista científica de més impacte sobre cirurgia toràcica que es publica a Europa i una de les més importants en l’àmbit mundial, la European Journal of Cardio-Thoratic Surgery, ha publicat recentment un estudi del cirurgià toràcic de l’Hospital Universitari Son Espases, Valerio Perna. Aquest estudi s’ha centrat a analitzar els resultats obtinguts després d’efectuar una lobectomia pulmonar (l’extracció d’un lòbul del pulmó) i comprovar si els esmentats resultats varien en funció de la tècnica mínimament invasiva utilitzada: la monoport (una incisió) o la tradicional (dues o tres incisions). Es tracta del primer estudi aleatori (els pacients i la tècnica utilitzada es trien a l’atzar) i prospectiu fet fins ara sobre aquest tema.

 Entre els anys 2013 i 2015, es van incloure a l’estudi 106 pacients que havien de ser sotmesos a una lobectomia pulmonar. D’aquests pacients, 51 van ser operats amb la tècnica monoport i 55 amb la tradicional. Analitzats aspectes claus com, per exemple, el dolor postoperatori, la quantitat de morfina administrada o les reintervencions, el Dr. Perna va concloure en el seu treball que els resultats de l’operació no variaven en funció de la tècnica mínimament invasiva utilitzada.

 El Dr. Gaetano Rocco, membre de l'editorial de la revista i inventor de la tècnica monoport, va seleccionar l’article com un dels millors que s’havien publicat a l’esmentada revista en els darrers dotze mesos i el va presentar en el Congrés de l’Associació Europea de Cirurgia Toràcica, celebrat a Barcelona recentment, la qual cosa dóna rellevància científica a l'estudi del Dr. Perna.

 

 

Llegir 578 vegades