• 1a EDICIÓ PREMI DE PROJECTES D’INNOVACIÓ EN CURES

08. Model Entrevista Estructurada (Tutor - Resident)