Imprimir aquesta pàgina

Política de qualitat

La nostra política de qualitat té com a finalitat satisfer les necessitats en salut de la població amb l’acompliment dels seus requeriments i amb la resposta a les seves expectatives. Per això, és imprescindible comptar amb personal competent, format i involucrat en la consecució dels objectius i compromès amb l’Hospital i amb la societat.

Els principis que defineixen la política de qualitat són:

• Implantar i mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat Integral per a tot el complex sanitari, format per l’Hospital Universitari Son Espases, l’Hospital General, l’Hospital Psiquiàtric i l’Hospital Verge de la Salut, que augmenti la satisfacció tant dels professionals com de la població, i afavorir la continuïtat dels processos assistencials.

• Mantenir el nivell III d’acompliment, d’acord amb el Decret 46/2012, d’1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, dels serveis i dels establiments sanitaris a les Illes Balears.

• Assegurar que les activitats segueixen els criteris d’efectivitat, eficiència clínica i innovació, cercar sempre la millora contínua i guanyar la implicació activa dels professionals per aconseguir una major satisfacció dels usuaris.

• Implantar i mantenir un Sistema de Gestió de Riscos Clínics per millorar la seguretat del pacient, identificar les situacions de risc i impulsar accions per prevenir-les i reduir-les.

 

El dia 14 de setembre de 2018, el Servei de Farmàcia s’ha adherit a aquesta política de qualitat, s’ha compromès a vetlar pel seu acompliment i a integrar-la al seu sistema de gestió de qualitat.

El dia 06 de maig de 2019, el Servei d'Hematologia i Hemoteràpia s’ha adherit a aquesta política de qualitat, s’ha compromès a vetlar pel seu acompliment i a integrar-la al seu sistema de gestió de qualitat.

Llegir 456 vegades