Imprimir aquesta pàgina

Equip directiu

 

 

 

 

Càrrec Nom
Director gerent

Josep M. Pomar Reynés

Adjunt a la Gerència Luis Miguel Alegre Latorre
Directora mèdica María del Carmen Sanclemente Ansó
Director d'infermeria Juan Manuel Gavala Arjona
Director de Gestió i Serveis Generals  Joan Carrió i Vidal
Subdirector mèdic Àrea de Serveis Mèdics Antonio Moreno Rojas
Subdirector mèdic Àrea Quirúrgica Marta de la Cruz Ruiz

Subdirectora mèdica de Serveis Centrals

 María Hernández-Coronado Quintero
Subdirector mèdic Àrea Sociosanitària  
Subdirector d'infermeria   Pablo Javier Martínez Cañadas
Subdirector d'infermeria   
Subdirectora d'infermeria processos sociosanitaris i salut mental María Viña García-Bericua
Subdirectora d’infermeria de qualitat, desenvolupament professional i recursos materials  Maria Teresa Pou Navarro
Subdirectora de Gestió Econòmica Emma Terés Benjumeda
Subdirector de Gestió i Serveis Generals Miguel Ángel Veny Mestre
Subdirector de Tecnologies i Sistemes d’Informació  
Subdirectora Recursos Humans Ruth Martón Sobredo
Cap de servei Atenció al Pacient  
Responsable de Qualitat Marta Torres Juan
Responsable del Gabinet de Comunicació Juan Carlos González Otermin