Imprimir aquesta pàgina

Equip directiu

 

 

 

 

Càrrec Nom
Director gerent

Josep M. Pomar Reynés

Adjunt a la Gerència Luis Miguel Alegre Latorre
Director médic Manuel del Río Vizoso
Director d'infermeria Juan Manuel Gavala Arjona
Director de Gestió i Serveis Generals  Joan Carrió i Vidal
Subdirector mèdic Àrea de Serveis Mèdics Antonio Moreno Rojas
Subdirector mèdic Àrea Quirúrgica Marta de la Cruz Ruiz

Subdirectora mèdica de Serveis Centrals

 María Hernández-Coronado Quintero
Subdirector mèdic Àrea Sociosanitària  
Subdirector d'infermeria àrea Ambulatoria i de serveis centrals  
Subdirector d'infermeria processos quirúrgics, crítics i hospitalització de l'adult  
Subdirectora d'infermeria processos sociosanitaris i salut mental María Viña García-Bericua
Subdirectora d’infermeria de qualitat, desenvolupament professional i recursos materials  Maria Teresa Pou Navarro
Subdirectora de Gestió Econòmica Emma Terés Benjumeda
Subdirector de Gestió i Serveis Generals Miguel Ángel Veny Mestre
Subdirector de Tecnologies i Sistemes d’Informació  
Subdirectora Recursos Humans Ruth Martón Sobredo
Cap de servei Atenció al Pacient Carlota Roca Sala
Responsable de Qualitat Marta Torres Juan
Responsable del Gabinet de Comunicació Juan Carlos González Otermin