Microbiologia

Acreditat com a Grup d’Investigació Competitiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, forma el Grup Infecció, Immunitat i Antibiòtics juntament amb el Dr. S. Alberti de la Universitat de les Illes Balears. (IP Dr. A. Oliver).

Amb el Dr. S. Alberti forma el Grup Infecció i Immunitat de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) (http://www.iunics.es).

El Grup és membre de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI), http://www.reipi.org. (IP Dr. JL Pérez).

Ubicació: Unitat d’Investigació i Servei de Microbiologia

Investigadors principals

Dr. Antonio Oliver Palomo. Doctor en Farmàcia. Farmacèutic especialista en Microbiologia i Parasitologia. Facultatiu adjunt del Servei de Microbiologia i responsable del Laboratori d’Investigació en Microbiologia de la Unitat d’Investigació de l’HUSE. Professor associat de Microbiologia de la UIB. http://www.researcherid.com/rid/E-4048-2012

Dr. José Luis Pérez Sáenz. Doctor en Farmàcia. Farmacèutic especialista en Microbiologia i Parasitologia. Cap del Servei de Microbiologia de l’HUSE.

 

Investigadors postdoctorals

Dr. Carlos Juan Nicolau. Doctor en Biologia. Contracte d’investigador postdoctoral sènior Miguel Servet (Instituto de Salud Carlos III). Unitat d’Investigació de l’HUSE. Professor associat de Microbiologia de la UIB.

Dra. María Dolores Macia Romero. Doctora en Farmàcia. Farmacèutica especialista en Microbiologia i Parasitologia. Facultativa adjunta del Servei de Microbiologia de l’HUSE. Professora associada de Microbiologia de la UIB.

Dra. Ana Mena Ribas. Doctora en Farmàcia. Farmacèutica especialista en Microbiologia i Parasitologia. Facultativa adjunta del Servei de Microbiologia de l’HUSE.

Dr. Bartolomé Moya Cañellas. Doctor en Biologia. Investigador postdoctoral de la Unitat d’Investigació de l’HUSE. Professor associat de Genètica de la UIB.

Dra. Jane Castillo. Doctora en Biologia. Investigadora postdoctoral de la Unitat d’Investigació de l’HUSE.

Dra. Nuria Borrell Solé. Doctora en Medicina. Metgessa especialista en Microbiologia i Parasitologia. Facultativa adjunta del Servei de Microbiologia de l’HUSE.

Dra. Laura Zamorano Páez. Doctora en Biologia. Investigadora postdoctoral de la Unitat d’Investigació de l’HUSE.

 

Investigadors predoctorals

Enrique Ruiz de Gopegui Bordes. Llicenciat en Medicina. Metge especialista en Microbiologia i Parasitologia. Facultatiu adjunt del Servei de Microbiologia de l’HUSE.

Xavier Mulet Aguiló. Llicenciat en Farmàcia.Farmacèutic especialista en Microbiologia i Parasitologia. Facultatiu adjunt del Servei de Microbiologia de l’HUSE.

Gabriel Cabot Mesquida. Llicenciat en Biologia.Investigador predoctoral de la Unitat d’Investigació de l’HUSE.

Elena Riera Pérez. Llicenciada en Bioquímica. Bioquímica especialista en Microbiologia i Parasitologia de l’HUSE.

Irene  Weber Fernández. Llicenciada en Farmàcia. Resident de Microbiologia i Parasitologia de l’HUSE.

Estrella Rojo Molinero. Llicenciada en Farmàcia. Resident de Microbiologia i Parasitologia de l’HUSE.

Carla López Causapé. Llicenciada en Ciències Químiques. Resident de Microbiologia i Parasitologia de l’HUSE.

Antonio Iñigo Verd. Llicenciat en Medicina. Resident de Microbiologia i Parasitologia de l’HUSE.

Rosa Rubio Casino. Llicenciada en Farmàcia. Resident de Microbiologia i Parasitologia de l’HUSE.

 

Principals línies d’investigació

1. Epidemiologia i bases moleculars de la resistència als antibiòtics

1.1. Epidemiologia molecular de patògens multiresistents. Resistència vehiculada per B-lactamases transferibles, particularment B-lactamases d’espectre estès i carbapenemases en Enterobacteriaceae i Pseudomones aeruginosa. Mecanismes moleculars i bases genètiques de la disseminació horitzontal dels determinants de resistència a través de plasmidis, transposons o integrons. Desenvolupament i implementació d’eines fenotípiques i moleculars per a la detecció i per al control dels patògens multiresistents en l’àmbit hospitalari. Particularment, Pseudomonas aeruginosa multiresistent (el Grup d’Investigació coordina a escala nacional els projectes en aquest camp en el si de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI). També, entre altres, els enterobacteris productors de beta-lactamases d’espectre estès (BLEE) i l‘Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina, en l’àmbit hospitalari i comunitari, o el Clostridium difficile, organisme productor de greus problemes intestinals associats al consum d’antibiòtics. 

 

1.2. Resistència cromosòmica: mecanismes, regulació, dinàmica i factors determinants del desenvolupament de resistència. Detecció i avaluació de noves dianes terapèutiques per combatre els mecanismes de resistència, especialment els intervinguts per la beta-lactamasa cromosòmica AmpC. Relació entre resistència i virulència. Aquesta línia d’investigació està centrada, especialment, en P. aeruginosa, patogen de gran rellevància tant en les infeccions agudes nosocomials com en les infeccions respiratòries cròniques, caracteritzat pel freqüent desenvolupament de resistència durant el tractament.

 

 

 

 

 

1.3. Avaluació i desenvolupament de nous antibiòtics

en col·laboració amb la indústria farmacèutica.

 

 

 

 

 

 

2. Infeccions bacterianes cròniques

2.1. Epidemiologia de les infeccions respiratòries cròniques en pacients amb fibrosi quística, bronquiectàsies o malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

2.2. Patogènesi de les infeccions cròniques i interaccions patogen-hoste.

2.3. Caracterització dels mecanismes d’adaptació bacterians determinants de la persistència de les infeccions cròniques. Paper dels mecanismes d’hipermutació en l’adaptació i en el desenvolupament de resistència als antibiòtics.

2.4. Desenvolupament d’estratègies terapèutiques per combatre les infeccions respiratòries cròniques utilitzant models experimentals “in vitro” (biofilms) i “in vivo” (models murins).

Llegir 2924 vegades