Immunologia

Composició del grup

 

Nuria Matamoros Flori

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dra. en Medicina

Joan Milà Llambí

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dr. en Medicina

María Rosa Julià Benique

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dra. en Farmàcia

Juana María Ferrer Balaguer

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dra. en Medicina

Julio Iglesias Alzueta

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dr. en Biologia

Jaime Pons de Ves

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dr. en Medicina

Natalia Martínez Pomar

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dra. en Biologia

Catalina Crespí Bestard

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dra. en Bioquímica

Antonio Clemente Ximenis

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Llicenciat en Biologia

Nallibe Lanio Amador

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Llicenciada en Bioquímica

Eduardo Villegas Martín

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Llicenciat en Biologia

María de los Reyes Jiménez León

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Llicenciada en Biologia

 

Ubicació:

Mòdul J - Planta -1

Telèfon: +34871205984

Hospital Universitari Son Espases

Carretera de Valldemossa, 79

07120 Palma de Mallorca

 


LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 

El Grup d'Immunologia de l'Hospital Universitari Son Espases participa en activitats científiques relacionades amb l'estudi d'immunodeficiències primàries (immunodeficiència variable comuna, Registre Espanyol d’Immunodeficiències Primàries-REDIP, estudi molecular d'immunodeficiències primàries i estudi d'inactivació del cromosoma X), el paper de la resposta humoral enfront de l'agressió externa per patògens bacterians i l'estudi de mecanismes fisiopatològics en processos inflamatoris i autoimmunitaris. A més, participa i col·labora amb altres grups d'investigació en el desenvolupament de línies relacionades amb la patologia del sistema immunitari.

 

  • IMMUNODEFICIÈNCIA VARIABLE COMUNA: les immunodeficiències humorals i, particularment, la immunodeficiència variable comuna (IVC) constituïren la primera línia d'investigació desenvolupada pel Grup. La IVC és un grup heterogeni de desordres caracteritzats per la presència de hipogammaglobulinèmia, infeccions bacterianes de repetició i, en menor mesura, processos autoimmunitaris, al·lèrgics i tumorals. Els pacients es beneficien de la teràpia substitutiva amb gammaglobulina. Aquesta circumstància ha permès al Grup participar en diversos assaigs clínics amb la finalitat d’optimitzar el tractament dels pacients, així com d’introduir noves modalitats de tractament com l'administració de gammaglobulina subcutània.
  •  
  • Amb l'excepció d'un grup molt reduït de pacients en els quals s'han detectat mutacions i/o polimorfismes que condicionen el desenvolupament de la malaltia (CD19, CD20, CD81, MSH5, TACI/TNFRSF13B, BAFFR i ICOS), en la resta de pacients amb IVC no s'ha identificat una alteració molecular que n’expliqui la fisiopatologia. Estudis del nostre grup no han observat alteracions en l'expressió de molècules coestimuladores dels limfòcits T dels pacients com a causa de la malaltia. També s'han observat elevats nivells d'IL-12 en els pacients amb IVC i alteracions en les poblacions de cèl·lules dendrítiques productores d'aquesta interleucina. Una de les principals característiques d'aquests pacients és, juntament amb la hipogammaglobulinèmia, la deficient maduració del limfòcit B. En els darrers estudis fets pel nostre grup, s'ha observat una deficient resposta dels limfòcits B dels pacients després de ser activats amb extractes bacterians o derivats d'aquests extractes, així com una deficient activació i maduració a cèl·lules plasmàtiques. Aquestes observacions apunten que alteracions intrínseques en els limfòcits B dels pacients podrien ser les causants tant de la hipogammaglobulinèmia com de la resposta ineficient a patògens bacterians. Per aprofundir en aquests aspectes s'ha iniciat una línia de recerca, per a la qual s'ha obtingut un projecte pilot de l'Hospital Universitari Son Espases i un projecte FIS, amb la finalitat d'estudiar els mecanismes de proliferació, d’apoptosi i les vies intrínseques d'activació del limfòcit B.
  •  
  • REGISTRE ESPANYOL D’IMMUNODEFICIÈNCIES PRIMÀRIES (REDIP): el Servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari Son Dureta va impulsar la creació, el 1992, d'un Registre Espanyol d’Immunodeficiències Primàries (REDIP), el manteniment del qual està becat per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. Actualment, compta amb uns 2.600 registres, aproximadament. En el Registre han contribuït 72 hospitals de tot el territori nacional. Això ha permès establir una base de dades epidemiològiques per tal de millorar el diagnòstic clínic i molecular i afavorir el tractament clínic i terapèutic dels pacients amb immunodeficiències primàries. El Registre ha permès al Servei d'Immunologia ser referent nacional en el diagnòstic molecular d'immunodeficiències primàries com la Síndrome de Wiskott-Aldrich, la IVC, la síndrome d'hiper-IgE, la incontinència pigmenti i la limfohistiocitosi hemofagocítica familiar. Així mateix, ha permès dur a terme col·laboracions internacionals en l'àmbit de noves alternatives terapèutiques de pacients immunodeficients.
  •  
  • RESPOSTA HUMORAL DAVANT PATÒGENS BACTERIANS: els diferents components de la resposta immune humoral (immunoglobulines, sistema del complement, lectina unidora de manosa, receptors per a immunoglobulines, etc.) desenvolupen un important paper en la defensa de l'organisme. En aquesta línia d'investigació, s'han avaluat els genotips i els nivells de lectina unidora de manosa en pacients amb pneumònia. No s’observà cap correlació dels nivells de lectina unidora de manosa amb la gravetat de la pneumònia. No obstant això, el risc de desenvolupar una pneumònia està relacionat amb el seu genotip. En aquesta mateixa línia de recerca, el Grup ha avaluat els factors relacionats amb un risc incrementat de patir infeccions repetitives de pacients amb immunodeficiència secundària a HIV i la capacitat de resposta en anticossos de pacients amb immunodeficiència secundària al HIV, així com marcadors immunogenètics en pacients amb infeccions per Mycobacterium tuberculosi.
  • MECANISMES FISIOPATOLÒGICS EN PROCESSOS INFLAMATORIS I AUTOIMMUNES: els limfòcits T efectuen el reconeixement de l'antigen per mitjà d’un receptor de superfície. La majoria d'ells a través del receptor TCRαβ. No obstant això, un petit percentatge de limfòcits T amb el receptor TCRγδ és crucial en la regulació de la resposta immunitària, principalment. El nostre grup ha avaluat el fenotip i el patró de citocines en pacients amb fibrosi quística, en els quals s’ha detectat una resposta a citocines tipus Th1 superior en limfòcits Tγδ que en limfòcits Tαβ, sense diferències respecte al grup sa. En la malaltia de Behçet, s’observà un increment de la subpoblació Tγδ que coexpressa CD8 en la qual es descartà el fenotip o la funció T reguladora. A més, en estudiar el genotip d'antígens menors d'histocompatibilitat (MICA) s’observà un predomini dels al·lels MICA*009 i MICA*019; però, els al·lels MICA d'alta afinitat per al seu receptor (NKG2D) no s’observà en els pacients. Es va avaluar, a més, en poblacions d'origen caucàsic i d'origen jueu de les Illes Balears, el genotip dels antígens MICA en els quals s’observà un increment d'alguns gens de MICA, així com l’associació o el desequilibri de lligament amb gens del complex major d'histocompatibilitat o HLA.
Llegir 1861 vegades