Inflamació, reparació i càncer a les malalties respiratòries

Investigador principal: Dr. Jaume Sauleda (Servei Pneumologia, HUSE)

Composició del grup

-   Servei de Pneumologia de l´Hospital Univ. Son Espases (HUSE):  Jaume Sauleda, Ernest Sala, Borja Cosío, Bernat Togores, Belén Núñez, Catalina Balaguer i Federico Fiorentino.

-   Servei d´Anàlisis Clíniques (HUSE): Fca. Aina Noguera Bennaser, Antònia Rosa Pons.

-   Servei de Cirurgia Toràcica (HUSE): Angel Carvajal, Juan Antonio Torrecilla, Orlando Gigirey i Valerio Perna.

-   Servei d’Anatomia Patològica (HUSE): Cristina Gómez Bellvert

-   FISIB: Carlos Rio (biòleg), Meritxell López (DUE), Angel Ríos (DUE), Rocío Córdova (DUE), Sergio Scrimini (pneumòleg becari), Andreas Jahn (tècnic de laboratori).

-   CIBERES: Amanda Iglesias (biòloga en funcions de tècnic superior), Paloma Giménez (bioquímica amb funcions de tècnic de laboratori) i Cristina Villena (biòloga).

 

Línies de recerca: El grup s’estructura en 5 línies de recerca.

Inicialment l’única línia i la més potent en quant a resultats era la 1, i els darrers anys el grup  s’ha ampliat i diversificat, per aquest motiu ha canviat de nom. Aquestes línies de recerca s’estructuren en diferents aspectes:

1. Aspectes clínicopatogènics de la MPOC

-   Fenotips

-   Atenció del pacient fràgil

-   Efectes sistèmics.

-   Mecanismes inflamatoris pulmonars i sistèmics.

-   Mecanismes de reparació. Stem cells

-   Modulació de la resposta immune.

-   Mecanismes de les aguditzacions

-   Ventilació mecànica no invasiva.

-   Disfunció endotelial

-   Efectes biològics del tractament

                                                                             

2. Càncer de pulmó.

-    MPOC i càncer de pulmó

-    Estadificació

-    Diagnòstic precoç

 

3. Noves tècniques diagnòstiques.

-    Broncoscòpia d’autofluorescència

-    Ecobroncoscòpia

-    Microscopia confocal autofluorescent

-    Nas electrònic

 

4. Medicina regenerativa.

-    EPOC

-    Hipertensió arterial pulmonar

-    Fibrosi pulmonar

 

5. Biobanc Pulmonar. El grup és node participant i coordinador de la Plataforma Biobanc Pulmonar impulsada per CIBERES a nivell nacional (www.biobancopulmonar.ciberes.org). 

Biospecimen research: Bioestabilitat i comportament pre-analític de les mostres biològiques per a investigació.

Llegir 2312 vegades