Estudi dels factors de risc i de l'epidemiologia nutricional en la patologia cardiovascular i les malalties cròniques

Investigador principal: Miquel Fiol

 

Composició del grup:

Dr. Miquel Fiol (Medicina Intensiva, CIBEROBN-IUNICS)

Dr. Dora Romaguera (investigadora Ramón y Cajal, FISIB-CIBEROBN-IUNICS)

Marta García (coordinadora de projectes, CIBEROBN-IUNICS)

Dra. Rocío Amezaga (Medicina Intensiva, CIBEROBN-IUNICS)

Dr. Antonio Jover (metge d'Atenció Primària, CIBEROBN-IUNICS)

 

Col·laboradors:

• Grup d'investigació de Metabolisme Energètic i Nutrició, IUNICS-UIB-CIBEROBN

- Ana Maria Proenza

- Magdalena Gianotti

- M. Pilar Roca

- Francisco José García

- Isabel Lladó Sampol

- Jordi Oliver

- Ádamo Valle

• Laboratori d'investigació en litiasi renal, IUNICS-UIB

- Felix Grases

- Antonia Costa

- Rafel M. Prieto

 

Línies d'investigació:

1. Estudi del paper de la dieta sobre marcadors intermedis i risc cardiovascular

- Avaluació de l'efecte de la dieta mediterrània sobre la prevenció primària de malaltia cardiovascular (estudi PREDIMED).

- Consum de fitats, progressió de la calcificació coronària i risc de malaltia cardiovascular.

- Creació d'una base de dades per correlacionar alteracions electrocardiogràfiques amb diferents patrons de dieta. Alteracions menors de l'ECG (exposició) i esdeveniment coronari.

- Modificació de la valoració del risc cardiovascular i la síndrome metabòlica després d'una intervenció amb dieta mediterrània.

 

2. Implicacions patològiques de l'obesitat

- Estudi de l'efecte de la pèrdua de pes i de la dieta mediterrània sobre la prevenció primària de la malaltia cardiovascular.

- Bases moleculars del dimorfisme sexual en el metabolisme energètic i la funció mitocondrial: implicacions patològiques.

- Determinants nutricionals i genètics del desenvolupament de diferents fenotips d'obesitat: associació dels fenotips d'obesitat sobre el risc i la mortalitat associats a malalties cròniques.

 

3. Nutrició, alimentació i càncer

- Factors nutricionals prooxidants i antioxidants i la seva influència sobre la carcinogènesi. Paper dels estrògens.

- Patrons de dieta definits a priori i a posteriori i incidència i recurrència de càncer.

 

Llegir 2440 vegades