Fisiopatologia i terapèutica cardiovascular

Adscrit a IUNICS àrea 2 des de 2006: Malalties renals i cardiovasculars

Composició del Grup:

Dr. Carlos Fernández Palomeque (cap de secció. Servei de Cardiologia. Cap de grup)

Dr. Jose Ignacio Sáez d'Ibarra. (cap de secció. Servei de Cirurgia Cardíaca)

Dr. Josep Francesc Forteza Albertí. (adjunt. Servei de Cardiologia)

Dr. Pere Pericàs Ramis (adjunt. Servei de Cardiologia)

Dr. Andrés Grau Sepúlveda (adjunt. Servei de Cardiologia)

Dr. Onofre Caldés Llull. (adjunt. Servei de Cardiologia)

Dr. Armando Bethencourt González (cap de servei. Servei de Cardiologia)

Dr. Oriol Bonnín Gubianas (cap de servei. Servei de Cirurgia Cardíaca)

 

El grup es constitueix com un equip multidisciplinari en el context de dues línies fonamentals d'investigació: les calcificacions cardiovasculars (línia en treball conjunt amb el Grup d'Investigació en Litiasis Renal i Biomineralització de la UIB – Félix Grases) i el remodelat ventricular en la insuficiència cardíaca.

Des de 2011 s'ha afegit una línia emergent amb la Càtedra de Física Teòrica de la UIB – Carles Bona, y estan en tràmit dos projectes a finançament competitiu.

 

Línies d’investigació:

LINEA 1.-  CALCIFICACIONS CARDIOVASCULARS 

Les calcificacions vasculars i cardíaques són una troballa comuna en les malalties cardiovasculars i suposen tant un marcador de risc i de mala evolució clínica d'aquestes patologies, com  un rellevant problema clínic per sé en la fisiologia i el funcionament d'òrgans i sistemes com pot ser l'estenosi aòrtica calcificada o les calcificacions vasculars greus.

Des de 2002, juntament amb el Laboratori de Litiasi Renal de la UIB, es va iniciar una línia d'investigació en calcificacions cardiovasculars i en el paper de l'inositol-fosfat (fitats) o IP6 com a possible inhibidor d'aquestes calcificacions. Atesa la complexa fisiopatologia i patogènia de les calcificacions cardiovasculars, estem avaluant un aspecte parcial; però, al nostre judici, molt rellevant atès el potencial de coneixements que es poden aportar tant des del punt de vista bàsic (fisiopatologia) com preventiu i terapèutic (clínic), això és el paradigma de la investigació traslacional.

Per aquest motiu, es tracen dues grans línies de treball d'experimentació bàsica i clínica que pretenen:

a) Estudiar determinats aspectes patogènics de calcificacions ectòpiques cardiovasculars i confirmar el paper de l'IP-6 en el desenvolupament i l’evolució d'aquestes calcificacions.

b) Dur a terme estudis d'intervenció amb IP-6 en les diferents aspectes de la malaltia cardiovascular que cursen amb calcificació. En aquests moments treballem en un projecte finançat FIS Valor dels fitats (InsP6) orals en la prevenció de la progressió de les calcificacions cardiovasculars. Projecte – FIS PI08/1931. Fase reclutament.

 

LÍNIA 2.- REMODELAT VENTRICULAR EN LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

La insuficiència cardíaca és un problema de salut greu amb un enorme impacte social i sanitari i un espectre etiològic i fisiopatològic molt variat, atès que és la via final de confluència de la majoria de malalties que afecten el cor i tot l'aparell cardiovascular.

La insuficiència mitral greu té un paper rellevant en la insuficiència cardíaca, tant com a possible desencadenant o etiologia del quadre clínic, com per ser el resultat de la disfunció ventricular i contribuir de manera deletèria agreujant la sobrecàrrega del cor i el pronòstic de la malaltia. Les tècniques de reparació mitral que eviten l'implant d'una pròtesi valvular i els beneficis per al pacient que significa aquest fet, s'han convertit en el tractament d'elecció no només quan la insuficiència mitral és el problema original a resoldre sinó que es planteja en certs casos com un tractament adjuvant als tractaments mèdics habituals o, fins i tot, com una alternativa al trasplantament cardíac, en el que, juntament amb altres tècniques quirúrgiques, es denomina estratègia de “restauració” o de remodelat ventricular.

L'Hospital Universitari Son Espases disposa d'un grup de cardiologia i cirurgia cardíaca molt actiu i punter en aquest camp del tractament mitjançant la reparació de la insuficiència mitral de tot tipus, que inclou la indicada com a estratègia terapèutica en la insuficiència cardíaca. Per aquest motiu, s'ha dissenyat una sistemàtica de seguiment clínic i ecocardiogràfic que permetrà analitzar els resultats dels diferents tipus d'insuficiència mitral tractats mitjançant reparació i plantejar estudis concrets per respondre a qüestions no resoltes. Atès el disseny digital del laboratori d'ecocardiografia, moltes de les variables es poden obtenir de forma reproduïble i ser reanalitzades en el moment que es requereixi, la qual cosa ofereix una gran flexibilitat en el disseny d'estudis clínics. L'altra línia recentment oberta en aquesta àrea és un estudi multicèntric nacional observacional plantejat per respondre dues preguntes fonamentals:

a) L'abordatge terapèutic i l'evolució i resultats del tractament de la insuficiència mitral greu a Son Espases.

b) Avaluació de nous dispositius en el tractament de la insuficiència mitral.

 

LÍNIA EMERGENT (2011-2012).- MODELITZACIÓ D’ARREL AÒRTICA

La simulació numèrica de processos físics en la fisiologia cardíaca presenta molts desafiaments (la sang és un líquid altament no-newtonià, les parets i les vàlvules es comporten com a sòlids anisotròpics viscoelàstics, hi ha un fort acoblament entre la vàlvula i el moviment de fluids, i així successivament). L'objectiu de la cooperació entre la Càtedra de Física Teòrica de la UIB i el nostre grup té com a objectiu:

a) Dissenyar una modelització específica per a un pacient del flux hemodinàmic al voltant de la vàlvula aòrtica que demostri que és factible usant com a partida imatges d'ecocardiografia i de ressonància magnètica nuclear i esquemes de discretització que permetin grans canvis estructurals (com els que ocorren en la dinàmica de la vàlvula).

 b) Treballar en la selecció de les tècniques més apropiades amb relació a l'adquisició de dades, processament d'imatges i simulació, que permetin obtenir la base per a un futur estudi epidemiològic per correlacionar els patrons de flux obtinguts per simulació amb la patogènesi i l’evolució dels processos de calcificació de la vàlvula aòrtica.

 

Llegir 2802 vegades