Neurobiologia

Investigador principal: Dr. Cristòfol Vives-Bauzà (FISIB)

 

Composició del grup:

Dr. Bernat Sureda (NLG)

Dra. Carmen Jiménez (NLG)

Dra. Sílvia Tur (NLG)

 Dra. Rosa Díaz (NLG)

Dra. Inés Legarda (NLG)

Dra. Carmen Callés (NLG)

Dr. Guillermo Amer-Ferrer (NLG)

Dra. María José Torres (NLG)

Estefanía Piñero Martos (FISIB)

Bernat Ortega (FISIB)

 

Línies d’investigació

El Grup d’Investigació de Neurobiologia és format per investigadors bàsics i clínics, es tracta, doncs, d’un grup multidisciplinar. Les línies d’investigació que estam desenvolupant actualment són el reflex de dita multidisciplinarietat:

1. Estudi mol.lecular de proteïnes mitocondrials: estam estudiant la funció de Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) en la mitocòndria. Mutacions en el gen DISC1 s’han associat a l’aparició de malalties mentals greus. Es tracta d’una proteïna multicompartimentalitzada, localitzada en citoplasma, nucli, centrosoma i enriquida en la mitocòndria. La seva funció en la mitocòndria es desconeix, d’aquí que l’objectiu del projecte sigui elucidar l’estructura i la funció de la proteïna DISC1 en la mitocòndria.

2. Genètica de l’ictus: estam desenvolupant diversos projectes en aquesta línia d’investigació, emmarcats dins el consorci GeneStroke. Per una banda, estam estudiant les bases genètiques que condicionen la recuperació després de l’ictus; de l’altra, hem iniciat un projecte pilot encaminat a elucidar marcadors genètics que s’associen al risc de patir un ictus cardioembòlic.

3. Clínica de l’ictus: estam desenvolupant diferents projectes encaminats a millorar l’activitat assistencial dels nostres pacients i a aclarir aspectes clínics:

- Aplicació de la telemedicina en l’atenció a l’ictus: teleictus

- Ictus criptogènic i la seva relació amb el foramen oval permeable

- Ictus i síndrome d’apnea-hipopnea del son

- Organització de l’assistència a l’ictus

- Atac isquèmic transitori

- Tractaments en fase aguda de l’ictus

Llegir 1977 vegades