Neurocrítics

Investigador principal: Dr. Juan Pérez Bárcena (Medicina Intensiva)

 

Composició del grup:

Dr. Javier Ibáñez Domínguez (Neurocirurgia)

Dr. Juan Antonio Llompart Pou (Medicina Intensiva)

Dra. Marta Brell Doval (Neurocirurgia)

Dr. Guillem Frontera Juan (Unitat d’Investigació - suport metodològic)

 

Línies d'investigació:

-  Estudi mitocondrial en el trastorn craneoencefàlic

Llegir 2321 vegades