Biologia i Clínica Hematològica

Investigador Principal: Dr. Joan Besalduch Vidal

 

Composició del grup:

Dr. Joan Besalduch Vidal (Hematologia)

Dr. Antoni Galmés Llodrà (Hematologia)

Dra. Antònia Sampol Mayol (Hematologia)

Dr. Antonio Gutiérrez García (Hematologia)

Dr. Jordi Martínez Serra (Hematologia)

 

Línies d'Investigació:

-    Angiogènesi terapèutica i teràpia cel·lular

-   Cinètica de creixement tumoral i citostàtics

-   Biologia dels limfomes

-   Trasplantament hematopoètic

-    Biologia molecular en les síndromes mieloproliferatives cròniques

-    Immunodeficiència induïda per rituximab

-   Biologia de les neoplàsies mieloides

Llegir 2430 vegades