Imprimir aquesta pàgina

Avaluació i selecció de medicaments

Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Son Espases

Investigadora Principal: Dra. Icíar Martínez López (Farmàcia)

 

Composició del grup:

Dra. Olga Delgado Sánchez (Farmàcia)

Dr. Francesc Puigventós Latorre (Farmàcia)

Dr. Pedro Ventayol Bosch (Farmàcia)

 

Línies d’investigació:

1. Establiment d'una metodologia per a la selecció de medicaments i el seu posicionament terapèutic en els hospitals

El registre d'un nou medicament, d'acord amb la normativa nacional i europea, en garanteix la qualitat, la seguretat i l’eficàcia; no obstant això, no implica que el nou fàrmac suposi una aportació rellevant en la clínica, ni que el fàrmac sigui cost/efectiu o que el seu perfil de seguretat a llarg termini estigui establert. Per aquest motiu, és necessària una selecció basada en les evidències i en els criteris d'eficiència, per assegurar la disponibilitat dels fàrmacs necessaris en un determinat àmbit del sistema sanitari. En l'àmbit hospitalari, el resultat són les Guies Farmacoterapèutiques (GFT) realitzades per les Comissions de Farmàcia i Terapèutica (CFT).

Per efectuar la selecció de medicaments, disposen de procediments normalitzats de treball, tenen establerts uns models formals d'inclusió i un model d'informe d'avaluació del medicament que han estat àmpliament difosos en el nostre país. Aquesta metodologia, el disseny de la qual hem coordinat i liderat els membres d’aquest grup investigador, es denomina programa MADRE i està disponible a la pàgina del Grup d'Avaluació de Novetats, Estandardització i Investigació en Selecció de Medicaments (GENESIS) de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH).

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/documents/a_avance_madre_4_0_completo_1%5B1%5D.pdf

2. Elaborar una metodologia per realitzar un intercanvi terapèutic entre principis actius

L'aplicació d'una GFT en els hospitals comporta la necessitat d'establir criteris d'actuació davant la prescripció de medicaments que no hi estiguin inclosos. L’intercanvi terapèutic considera l'existència de medicaments clínicament equivalents o intercanviables entre si i defineix quin és el més adequat per a la prescripció segons la política de medicaments del centre i els protocols assistencials de referència del sistema de salut.

 

Així, de forma complementària a les GFT, s'han desenvolupat i aplicat les Guies d'Intercanvi Terapèutic (GIT). Concebudes com un document d'ajuda a la prescripció que serveixin al metge de l'hospital per seleccionar el medicament més adequat inclòs en la GFT. Per a cada fàrmac descrit s'aconsella l'actitud terapèutica a seguir: continuar amb el tractament, suspendre’l o substituir-lo per un equivalent, fent constar la dosi i la pauta aconsellades. Les propostes d'intercanvi terapèutic que es preveuen en la GIT, es basen en el criteri d'oferir al pacient la millor opció en relació a les evidències i a les guies terapèutiques de referència.

 

 El nostre grup està treballant en el desenvolupament d'un manual disponible a la pàgina:

http://www.pitib.es/portal.htm (FIS 2011-2013 PI09-90743).

Llegir 2934 vegades