Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Carta compromis

CARTA DE COMPROMISOS

Hospital Universitari Son Espases

 

L’equip directiu de l’Hospital Universitari Son Espases, Hospital General i Hospital Psiquiàtric de les Illes Balears manifesta el seu compromís amb la població mitjançant els punts següents:

. Prestar una atenció sanitària d’acord amb un model biopsicosocial que respecti els principis de la bioètica i que prioritzi la utilització dels nostres recursos segons la necessitat i la gravetat dels pacients.

 . Respectar i complir la "Carta de Drets i Deures dels Usuaris" i adaptar-los a l’evolució constant de la normativa, així com als canvis socials, demogràfics i culturals que es produeixin en la nostra societat.

. Incorporar i respectar els valors, les creences, els usos i els costums dins el marc normatiu que la dinàmica social requereixi.

. Donar un valor absolut al respecte i al compliment de les voluntats anticipades dels pacients, si es dona el cas, partint de la promoció de l’autonomia de les persones. Entenem l’exercici d’aquest dret, sobretot, quan es trobin en una situació en què els sigui impossible manifestar-les.

. Promoure les activitats pedagògiques, lúdiques i culturals necessàries perquè l’hospitalització en el nostre centre sigui una continuïtat de les relacions del pacient amb el seu entorn i els seus familiars.

. Intentar, amb força i dedicació, que els infants malalts que necessitin les nostres cures rebin el tractament necessari durant el seu ingrés, amb una atenció individualitzada i que puguin estar acompanyats dels seus pares o de qualsevol persona que els ofereixi les seves cures. Escola, sala de jocs, ciberaula, ioga, biblioteca i una important programació d’activitats lúdiques i culturals reforcen aquest compromís.

. Apostar per la sostenibilitat, la gestió eficient dels nostres recursos i el respecte pel medi ambient perquè som un Hospital socialment compromès, ètic i responsable.

. Fomentar la transparència i la participació ciutadana, per això, l’Hospital està obert a la col·laboració i a la presència de voluntariat, d’entitats sense ànim de lucre, d’ONG i d’associacions de malalts i familiars.

. Actuar com a centre de referència en les patologies d’especial complexitat que requereixin la nostra intervenció i potenciar la investigació científica i la formació continuada dels professionals.

. Organitzar els nostres recursos per abordar totes les estratègies de la nostra Comunitat Autònoma (cronicitat, MPOC, demències, malalties rares, etc.).