Servei Suport Lingüístic

La Comissió d’Investigació, té a disposició del personal de l’hospital, un servei de correcció de textos científics en anglès. Les persones que ho sol·licitin, hauran d’enviar el text per a la seva correcció, juntament amb el formulari de sol·licitud degudament emplenat, a la secretària de la Unitat d’Investigació