Guia de l'Usuari

 

Consentiment informat

Qualsevol actuació a l'àmbit de la salut d'un pacient necessita el consentiment lliure I voluntari de l'afectat. El metge us ha de comunicar prèviament, de forma clara, els riscos I els beneficis que dita actuació (prova o intervenció) pugui comportar per a la vostra salut. Heu de llegir amb molta d'atenció el full informatiu que us donaran I l'heu de signar posteriorment. Si en llegir-lo teniu algun dube, parlau una altre vegada amb el metge perquè us l'aclareixi.

 

Informació general

Si sou portador d'algun tipus de pròtesis (dentadura, audiòfon, lents...), procurau mantenir-la en un lloc segur i controlat per evitar-ne el deteriorament o la pèrdua, ja que l'Hospital no es farà responsable d'aquestes incidències.

Llegir 8703 vegades