Los operados de corazón en Son Espases tienen una tasa de supervivencia más alta

La mortalidad de los pacientes operados de cirugía cardíaca en Son Espases, y antes en Son Dureta, e...

Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

  • Los operados de corazón en Son Espases tienen una tasa de supervivencia más alta

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • neuro

  • salud

  • pediatria

Borsa de treball 2013

Obertura  del 29/10/2012 al 09/11/2012 per a sol·licitar la permanència i aportació de mèrits per a les persones que estiguin en la borsa de l'Hospital Universitari Son Espases

Tècnic Especialista de Radioteràpia

NOTA:

Les persones adscrites a la borsa de treball de l' Hospital Son Espases i que no realitzin la permanencia, perdran el dret de continuar en borsa de treball.

 

Convocatòria permanència (29 octubre al 9 novembre 2012)

Aptes proves 2010

Les persones que van ser aptes en les proves de les sol·licituds presentades durant el periode comprés entre el 27/07/10 i el 30/09/10, hauran de sol·licitar la permanència i adjuntar la documentació que desitgin, en cas contrari, perdran el dret d' estar en la borsa de treball.

Auxiliar Administratiu

Zelador

Conductor

Fotògraf

Perruquer

Telefonista