Unitats de Suport (7)

Biobanc

Unitat d'Assajos Clínics

Unitat de Citometria

Unitat de Suport Metodològic

Unitat de Genòmica

Unitat de Proteòmica

Unitat de Microscopia