La Comissió d'Investigació obre una nova convocatòria anual d'Ajuts per a la presentació de treballs d'investigació en Congressos.

Les sol·licituds s'han de presentar en termini i forma indicat en les bases, adjuntant annex de sol·licitud degudament emplenat i juntament amb la documentació necessària. No s'acceptaran sol·licituds presentades passat un mes de la data d'inici del Congrés i s'avaluaran per la Comissió d'Investigació trimestralment.Adjuntem:

- Les bases que regeixen la convocatòria 

- Annex I: formulari de sol·licitud 


**La creació d'aquesta convocatòria comporta l'eliminació d'aquesta modalitat en la convocatòria de Premis del HUSE.