Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Investigació electro.JPG (28166 bytes)

 

flechaizq.JPG (4725 bytes)

Durant l’any 1998 s’han duit a terme actuacions encaminades fonamentalment a consolidar els objectius estratègics en investigació. D’aquesta manera s’ha definit la Cartera de Serveis de la Unitat d’Investigació Clínico-Experimental de l’hospital, s’han potenciat nous treballs d’investigació i noves línies científiques i s’ha incrementat la dotació tècnica i de personal investigador de la Unitat d’Investigació. 

 

Línies prioritàries d’investigació biomèdica

Trastorns al.lèrgics i del sistema immunològic.
Insuficiència respiratòria i trastorns de la son.
Patologia psiquiàtrica i neurobiologia.
Càncer.
Malaltia inflamatòria intestinal i patologia digestiva crònica.
Patologia infecciosa.
Malalties cardiovasculars.
Disfuncions cròniques i patologia discapacitant. 

 

Projectes d’investigació bàsica finançats (15.232.000 ptes) i en execució durant l’any 1998: 10

Assaigs clínics aprovats a l’any 1998: 39


flechaizq.JPG (4725 bytes) inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta

flechatop.JPG (4753 bytes)