Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

CONSERGERIA
PRINCIPALS ACTIVITATS
Tasques de zeladors: Tasques de seguretat:
Traslladar malalts mateixa unitat: 424   Activació alarma gasos: 5
Montar/desmontar quadre balcànic: 2 Activació alarma incendi: 85
Tractament farmàcia: 647 Agressió al personal seguretat: 3
Traslladar malalts servei a servei: 9.199 Alarmes de robatori: 12
Ingressos programats: 3.148 Recolç. a pers. sanitari per violència: 87
Ingressos urgències: 1.336 Auxiliar a personal en ascensors: 68
Malalts a RX: 1.243 Avisos a grua municipal: 4
Tramitar analítiques urgents: 3.816 Control de paquets: 606
Tramitar peticions urgents a farmàcia: 568 Control de persones èbries: 92
Tramitar peticions mateix pavelló: 1.809 Desallotjament individus sospitosos: 200
Tramitar peticions diferent pavelló: 1.294 Desallotjament de les unitats: 78
Trasllat aparell servei a servei: 826 Desallotj. vehicles de l' aparcament: 16
Baixar caixons farmàcia: 26 Intervencions a psiquiatria: 81
Tramitar certificats de naixement: 6 Interv. a urgències (contencions): 455
Repartir resultats (anal., inform., etc.): 366 Resistència a vigilants: 13
Traslladar material mateix pavelló: 2.013 Retencions: 17
Traslladar material distint pavelló: 1.277 Robatoris: 18
Obert. i/o tancament portes i finestres: 76 Averies detectades a barreres: 16
Baixar exitus: 223 Robatoris frustrats: 18
Conduir furgoneta: 127 Total intervencions: 1.874
Aixecar/tombar malalts: 4.720 Total rondes realitzades: 8.606
Mobilitzar malalts: 1.477    
Repartir comandes farmàcia: 1.108    
Rasurar malalts: 25    
Petició RX: 195    
Total 35.951    
       
    RESPONSABLES  
    Sr. Guillermo García Pacheco  
    Sr. Juan de Dios Torres Gómez  
    (caps de personal subaltern)  
    PERSONAL ADSCRIT  
    Aux. administratiu 1
    Perruquers 2
    Zeladors 168
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta