Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

ATENCIÓ AL PACIENT
PRALS. ACTIVITATS REALITZADES SIAC   PRALS. ACTIV. TREBALLADORES SOCIALS  
Coordinació objectors de consciència:   Atenció pacients d'UCI: 40
- Tramitació d'altes. 16 Atenció viatges INSERSO: 212
- Tramitació de baixes. 13 Atenció/assessorament: 9.699
Elaboració passis vehicles: 160 Ajuda a domicili: 7
Faxs emesos: 260 Ajuda econòmica: 1
Problemes puntuals: 872 Biblioteca pacients (carnets nous): 123
Reclamacions verbals: 351 Biblioteca pacients (prèstec llibres): 350
Segellat ortopèdies: 700 Certificats minusvalia: 7
Sol.licituds de documentació: 550 Derivació atenció primària: 2.039
Sol.licituds d'informació telefònica: 2.737 Derivació serveis socials: 1.048
Sol.licituds d'informació: 2.382 Destinacions vàries: 102
Sol.licit. històries clíniques, informes: 890 Entrevistes en perman. despatx: 3.215
Tramitació de bitllets: 378 Gestió bitllets: 716
    Gestió informes socials: 176
CONVENIS AMB ALTRES INSTITU-   Gestió INSS: 3
CIONS SOBRE FORMACIÓ:   Gestió ortopèdies: 104
Alumnes en pràctiques, Escola de Treball   Gestió pensions: 149
Social: 3 Gestió cadires: 37
Alumnes en pràctiques, Formació Profe-   Informació cobrament de dietes: 23
sional (animació sòcio-cultural): 1 Informació panyals/medicaments: 15
    Informes realitzats organitz. gral.: 4
TOTAL RECLAMACIONS A L'ANY 1998: 675   IVE (informació i gestió): 59
    IVE (sol.licitud documentació): 19
    Localització de familiars: 78
    Nins llarga estada (entrev. segu.): 58
    Nins llarga estada (nous): 26
    Prestació fill a càrrec: 16
    Prèstecs llits hospitalaris: 8
    Publicació: 1
    Retorns avió-ambulància: 43
    Reunions Com. Salut i Infància: 14
    Reunions coord. volunt. Creu Roja: 37
    Reunions equip oncologia infantil: 59
    Sala jocs (total nins): 1547
    Sala jocs (total voluntaris): 63
    Serv. al menor (adopc. i comunic.): 36
    Ses. clíniques realitz. per treb. socials: 3
    Sol.licitud residència 3a. edat: 40
    Targeta sanitària: 8
    Tramitació pensions: 12
    Trasllats a centres concertats: 171
    Trasllats a centres de referència: 346
    Trasllats a domicili (sol. mínims): 233
    Trasllats a Hosp. S. Joan de Déu: 233
    Trasllats a Verge de la Salut: 38
    Visites a domicili: 3
    RESPONSABLE  
    Sra. Ángela Tumbarello Casciola  
    (cap de servei)  
    PERSONAL ADSCRIT  
    Administratiu 1
    Assistents socials 5
    Aux. administratius 5
    Capellà 1
    Infermera cap at. pacient 1

siac1.gif (1898 bytes)

 

siac2.gif (3293 bytes)

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta