Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

ENGINYERIA I MANTENIMENT
RESPONSABLE   PRINCIPALS ACTIVITATS
Sr. José Francisco Oti Trueba   Servici:
(cap servei)   Realització d'inventari d'equips electrodomèstics i instal.lacions generals susceptibles de veurer-se afectats per l'efecte 2.000".
PERSONAL ADSCRIT  
Aux. administratius 5
Calefactors 14 Gestió del pressupost assignat tant per a reparacions com per a obres menors.
Caps grup 2
Conductor 1 Gestió de l'estoc del magatzem de manteniment.
Delineant 1 Elaboració de concursos per a dotar d'estoc al magatzem de manteniment.
Electricistes 10
Encarregats d'equip 8 Gestió de contractes de manteniment.
Enginyer industrial 1 Adaptació de contractes de manteniment a la Llei 13/1995.
Fusters 4
Grup gestió 1 Execució de les obres menors aprovades.
Jardiners 3 Canvi de trafos de pyraleno.
Llanterners 7 Control i seguiment de les instal.lacions tècniques.
Mecànics 13 Estimació aproximada de medicions, pressuposts i documentación gràfica d'obres menors sol.licitades.
Mestres industrials 3
Peons 4
Picapedrers 3 Assessoria en base a la normativa vigent d'aplicació al projecte i execució d'obres i instal.lacions.
Pintors 6
Zeladors 2 Estalvi energètic i disseny d'instal.lacions.
    Elaboració de plecs tècnics de concursos.
    Disseny d'àrea d'instal.lació d'una nova sala d' hemodinàmica.
   
    Disseny de reforma d'habitacions hospital materno-infantil.
   
    Coordinació del Pla Director.
    Taller:  
    Reparacions sol.licitades: 23.768
    Reparacions resoltes: 21.709
    Ordres de treball (%):  
    Manteniment correctiu intern: 76,30
    Manteniment correctiu extern: 10,73
    Manteniment correctiu urgent: 12,96
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta