Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

SEGURETAT I COMUNICACIONS
PRINCIPALS ACTIVITATS RESPONSABLE  
Seguretat: Sr. Antonio Ponce Rosete  
1. Instal.lacions de protecció passiva i activa a planta d'UCI Pavelló A, consistent a:

a. Incrementar, sustituïnt les existents, fins un total de 6B.I.E. de 25 mm.

b. Incrementar la dotació d'extintors inclosa la seva eficàcia.

c. Dividir l'única zona de detecció existent en dues independents.

d. Tancar les zones mitjançant portes RF-60.

(cap de grup)  
PERSONAL ADSCRIT  
Peó 1
   
   
   
   
   
2. Adecuació a la normativa contraincendis del magatzem de passiu a Inca, actuant sobre:

a. Tancament RF-180.

b. Vestíbuls previs.

c. Portes RF-90 i RF-60.

d. Instal.lació d'un sistema automàtic d'extinció per aigua amb el seu corresponent grup de pressió.

   
   
   
   
   
   
   
3. Adecuació a la normativa contraincendis dels nous arxius del Pavelló P:

a. Adecuació RF.

b. Adecuació instal.lació de detecció.

   
   
   
   
4. Elaboració d'un llibre de registre de manteniment dels equips de protecció activa.    
   
5. Component del comitè d'emergències.    
Comunicacions:    
1. Instal.lació xarxa de veu-dades estructurada.    
2. Interconexió de les centralites Ibercom i Alcatel per a poder activar des de les habitacions els telèfonsd'emergència.    
   
   
3. Canvi de numeració interna per a accedir a les habitacions.    
4. Ampliació a 4 estacions més per el transport pneumàtic de mostres.    
   
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta