Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

ASSESSORIA JURÍDICA
PRINCIPALS ACTIVITATS
Assistències jurídiques: 42    
Consultes verbals: 1.380
Informes jurídics: 20
Reclamacions prèvies laborals: 31
Reclamacions patrimonials: 12
Reclamacions SIAC: 8
Estudi informes sentències, demandes, autos: 91
Instrucció expedients disciplinaris: 2
Citacions judicials, emplaçaments, requeriments notarials, notificacions: 155
Tramitació peticions judicials: 426
Tramitació peticions d'organismes oficials: 7
Servei Menors del Govern Balear: 23 RESPONSABLE  
Assistències Comitè d'Ètica i Investigació: 10 Sr. Jaime Caro Aguirre  
Reunions Comitè de Seguretat i Salut: 11 (cap de servei)  
Actes CSS: 28 PERSONAL ADSCRIT  
Presentacions i compareixences del CSS: 17 Aux. administratius 2
Congressos i assistències a jornades: 3 Grup tècnic 1
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta