Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

ÀUDIO-VISUALS
El servei d'Àudio-visuals, a través de les seves àrees (edició, impremta, fotografia i video), té com aobjectiu proporcionar el suport necessari en cada àrea als usuaris de l'hospital.
L'activitat queda reflectida i registrada en els impressos específics "petició d'àudio-visuals" (còdig 020713) i "petició de fotocòpies" (còdig 020711).
El moviment dels documents impressos, codificats i esporàdics queda reflectit en els "fulls de petició del servei de subministraments" al GFH de la impremta.
 
PRINCIPALS ACTIVITATS
Edició: Disseny i edició de documents sani- Vídeo: Grabació, postproducció i retransmissió en directe d'imatges sanitàries i administratives.
taris i administratius.
Peticions: 828. Peticions: 51.
Edició i disseny documents hospitalaris: 351. Grabació: 7.380 minuts.
Edició i disseny documents història clínica: 29. Postproducció: 41.500 minuts.
Edició i disseny documents per a la Unitat de Duplicació: 650 minuts.
Docència i Investigació: 448. Projecte i desenvolupament de l'aplicació per confeccionar el cd-rom interactiu de la Memòria de l'Hospital 1997.
Disseny de cartells científics: 100.
Fotografia: Tractament de la imatge fixa sanitària i administrativa. Impremta: Reprografia, impressió, alçada de jocs autocopiatius, fotocòpies, enquadernació, plegatges i empaquetatges de documents sanitaris i administratius.
Peticions: 1.009.
Angios oftalmologia: 348. Peticions d'impressos: 1.248.  
Diapositives color: 25.681. Tirades de màquina offset: 6,353.734.  
Diapositives blanc i negre: 41. Peticions de fotocòpies: 2.222.  
Paper color: 2.700. Nombre de fotocòpies: 892.001.  
Preses d'imatge: 50. Enquadernacions: 3.030.  
Duplicats diapositives: 180. Grapatge: 23.330.  
Paper blanc i negre: 1.067. Talonaris: 417.  
Revelatge de pel.lícules: 713.    
Escannejat i tractament d'imatge: 800.    
     
RESPONSABLE  
Sr. Ramón Santos Olmos  
(cap de secció)  
PERSONAL ADSCRIT  
Aux. administratius 2
Fotògraf 1
Operadors màquina imprimir 4
Zelador 1
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta