Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

CONTROL DE GESTIÓ
PRINCIPALS ACTIVITATS
Sistema d'informació: Informació externa:
Control retràs en la cumplimentació de la informació. Memòria Hospital Son Dureta.
Disseny de models de recollida d'informació. Comptabilitat analítica.
Quadre de comptabilitat analítica, despeses contables i activitat assistencial. Fitxes Pla de Gestió de l'INSALUD.
Llistat de lliure elecció d'especialista.
Millores orientades a poder aconseguir el nivell II en la comptabilitat analítica. Anexe III.
Llistats SIAE (Sistema d'Informació Assistència Especialitzada).
Seguiment pressupostari Contracte de Gestió:
Compte resultats del Contracte de Gestió. Altres informacions.
Variacions d'estoc. Serveis:
Objectius: desviacions per activitat/facturació a tercers del pressupost de despeses; variació de l'estoc. Activitat assistencial.
Dossiers serveis.
Seguiment pressupostari dels capítols I i II. Altres activitats:
Informació interna: Control altes, baixes i modificacions de GFH (Grups Funcionals Homogenis).
Elaboració quadern anual d'objectius HSD.
Activitat assistencial global HSD. Col.laboració en l'elaboració de l'avantprojecte de pressuposts per l'any 1998.
Llistats de lliure elecció d'especialista.
Anexe III. Elaboració d'informes de situació pressupostària i distribució de pressuposts anuals.
Objectius i desviacions.
     
     
  RESPONSABLE  
  Sra. Joana Vidal Bosch  
  (cap de secció)  
  PERSONAL ADSCRIT  
  Administratiu 1
  Aux. administratius 2
  Cap de grup 1
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta