Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolçament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

centrals

 

UNITAT TRASPLANTAMENTS

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) RESPONSABLE
Llits 2 2 0 Dr. Pedro Marsé Millá
Ingressos totals 5 14 -64,29 (coordinador)
Altes totals 5 14 -64,29  
Estades 62 155 -60,00  
Índex d'ocupació 8,47 21,17 -60,00  
Estada mitjana 12,40 11,07 12,00  
Àrea de trasplantament        
Extracció de cor 1 7 -85,71  
Extracció de còrnia 12 22 -45,45  
Extracció de fetge 3 11 -72,73  
Extracció de pàncrees 1 3 -67  
Extracció de pulmó 2 4 -50,00  
Extracció de ronyó 15 24 -38  
Extracció de vàlvules cardíaques 0 1 -100  
Trasplantament de còrnia 12 22 -45,45  
Trasplantament de moll de l'os 36 33 9,09  
Trasplantament de ronyó 10 26 -61,54  
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta