Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolçament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

centrals

 

FARMÀCIA

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Concepte 1998 PERSONAL ADSCRIT  
Dispensació de medicaments   Adjunts 5
Per reposició d'estocs i farmacioles: 2.210 Aux. administratius 3
Per peticions urgents i tubs: 16.852 Aux. d'infermeria 10
Per carros d'unidosi: 5.656 Cap de grup 1
A pacients ambulatoris: 5.958 Cap de secció 1
Controlats: 1.030 Grup de gestió 1
Estupefaents: 3.098 Infermeres 6
D'ús compassiu: 242 Residents 3
Estrangers amb informes: 32 Zelador 1
Assaigs clínics      
Nombre d'assaigs actius: 58    
Dispensacions: 804    
Mescles intravenoses      
Nutrició parenterals d'adults: 3.741    
Nutrició parenterals pediàtriques: 2.076    
Citostàtics: 16.074    
Altres mescles intravenoses: 566    
Rotació de bombes d'infusió: 544    
Reenvasament      
Formes farmacèutiques sòlides (EF): 80.651    
Fórmules magistrals: 1.324    
Informació medicaments      
Consultes ateses al CIM (*): 622    
Informes tècnics: 62    
Protocols: 3    
Farmacotècnia      
Formes orals, preparacions: 458    
Formes orals, envasos: 1.056    
Formes tòpiques, preparacions: 288    
Formes tòpiques, envasos: 1.552    
Formes estèrils, preparacions: 344    
Formes estèrils, envasos: 1.164    
       
(*) Centre d'Informació de Medicaments
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta