Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Codificació

 

flechaizq.JPG (4725 bytes)

 

 

  1998 1997
% Altes Codificades 93.5 88.6
Pes Mitjà 1.35 1.29
% GRD's inespecífics 1.44 3
Índex de complexitat 0.96 0.96

 

CODIFICACIÓ CIE-9MC
Diagnòstics (Els 10 més freqüents)

COD.

DESCRIPCIÓ FREC. Est.Mit.
366.9

CATARACTA NO ESPECIFICADA

2015 1.25
650

PART EN UN CAS TOTALMENT NORMAL

1154 2.67
V58.1

QUIMIOTERÀPIA DE MANTENIMIENT

791 1.64
491.21

BRONQUITIS CRÒNICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACIÓ AGUDA

583 10.95
780.53

HIPERSOMNIS AMB APNEA DE LA SON

398 1.33
481

PNEUMONIA NEUMOCÒCICA

342 10.20
414.01

ARTERIOSCLEROSI D'ARTÈRIA CORONÀRIA ORIGINAL

340 6.61
493.90

ASMA NO ESPECIFICADA SENSE ESTAT ASMÀTIC

279 7.48
786.50

DOLOR TORÀCIC NO ESPECIFICAT

270 7.88
466.1 BRONQUIOLITIS AGUDA 264 7.00
 

GRD's DE MAJOR CONSUM DE RECURSOS (Els 10 més freqüents)

GRD

DESCRIPCIÓ PES ALTES
483

TRAQUEOTOMIA, EXCEPTE PER TRASTORNS DE BOCA,LARINGE

23.6343 44
373

PART SENSE COMPLICACIONS

0.4842 1878
410

QUIMIOTERÀPIA

1.0995 811
14

TRASTORNS CEREBROVASCULARS ESPECÍFICS EXCEPTE AIT

2.0431 423
88

ENFERMETAT PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

1.2134 625
209 REIMPLANTACIÓ MAJOR ARTICULACIÓ I MEMBRE EXTR.INFERIOR SENSE INFECC. 3.4898 178
533

ALTRES TRAST.SISTEMA NERVIÓS EXC.AIT, CONVULSIONS I CEFALEA AMB MA

4.8524 126
585

PROCEDIMENT MAJOR ESTÒMAG. ESÒFAG, DUODÉ, I.PRIM I GROS AMB.

5.9675 97
127

INSUFICIÉNCIA CARDÍACA I XOC

1.524 351
804 TRASPLANTAMENT DE MÉDUL.LA ÒSSIA AUTÒLEG 16.2642 30
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta