Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Pla de
qualitat
electro.JPG (28166 bytes)

 

 

plangraf1.jpg (35340 bytes)

 

 

plangraf2.jpg (127285 bytes)

 

 

L'Hospital Son Dureta contreu un any més una responsabilitat en el compliment dels objectius de qualitat i la monitorització d'indicadors inclosos en el Contracte de Gestió. La taula que figura a continuació inclou els resultats de l'avaluació de dits objectius, comparant el nivell assolit (tancament) amb el nivell pactat. Com pot comprovar-se hem complit en la seva totalitat amb els compromissos adquirits, superant inclús en alguns casos els nivells fixats per aquest any. El treball i el compromís dels professionals ha permès arribar a aquestes metes, i ha fet possible avançar per aconseguir que tots el serveis i unitats tenguin el seu pla de qualitat.

L'Hospital aposta per la formació i el treball en equip. Per això s'ha promogut la creació de comissions interdisciplinàries per al seguiment d'objectius. Amb relació a la formació es va completar el cicle de sessions impartides de metodologia d'avaluació i millora de la qualitat per caps de serveis i responsables d'infermeria, iniciant-se també els seminaris sobre temes de qualitat per l'equip directiu. Les Comissions Clíniques han contribuït de forma important en auditories i validació de protocols. Durant l'any s'han constituït varis grups de treball per a la millora d'aspectes concrets de l'atenció, entre altres el constituït per a la millora del Servei d'Urgències, així com els grups que iniciaren els seus treballs per a l'elaboració i implantació dels programes de garantia de qualitat en Medicina Nuclear i Radioteràpia.

 

plangraf3.jpg (52385 bytes)


flechaizq.JPG (4725 bytes) inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta

flechatop.JPG (4753 bytes)