Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolçament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Presentació entrpri_p.JPG (32114 bytes)
 

La memòria de l’Hospital Universitari Son Dureta pretén, a més de ser una síntesi del treball realitzat durant l’any 1.998, ser un punt de partida en l’anàlisi i la reflexió del seu contingut, dins l’orientació de l’objectiu fonamental a complir, que és l’atenció integral dels pacients en l’àmbit de l' Hospital de referència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durant l’any 1998 s’han desenvolupat amb èxit sis línies d’actuació bàsiques:

· Millora de l’accessibilitat dels serveis sanitaris oferts a l’usuari

La considerable disminució de les demores dels temps d’espera per accedir a Consultes Externes, Intervencions Quirúrgiques i Proves Diagnòstiques, així com la disminució d'ambdues llistes d’espera, ha constituït la principal consecució assistencial de l’Hospital a l’any 1998.

· Equilibri assistencial i pressupostari

L’Hospital ha aconseguit la pràctica totalitat dels objectius assistencials compromesos en el seu Contracte de Gestió i un estricte acompliment pressupostari, basat en l’eficiència de les activitats desenvolupades, convertint-se d’aquesta manera en l’hospital més eficient del grup IV INSALUD.

· Consolidació com a Hospital de Referència per a la Comunitat de les Illes Balears

En base al Protocol de Col.laboració firmat entre la CAIB i l’INSALUD el 8 d’octubre de 1998

l’Hospital Universitari Son Dureta es consolida com a Hospital de Referència de la Comunitat de les Illes Balears, com a pas previ al pròxim escenari pretransferencial.

· Desenvolupament i aprovació del Pla Estratègic de l’Hospital 1999-2002

L’Hospital ha desenvolupat durant 1998 el seu Pla Estratègic amb l’aportació creativa dels seus professionals i en el qual es defineix la seva missió com a "hospital públic, de referència per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, orientat al pacient en un entorn de qualitat, organitzat cap a la recerca permanent de les millores assistencials i organitzatives que li permetin una eficiència d’acord amb l’ efectivitat de les seves prestacions".

· Desenvolupament inversor

El gran esforç inversor desenvolupat en l’exercici 1998 ha permès dotar d’equipaments i d'infrastructura a l’Hospital amb nova tecnologia, d'acord amb el futur, a diferents àrees: una Ressonància Magnètica, un TAC, dos ecògrafs i dues cadenes de RX, monitors i incubadores a la UCI pediàtrica, monitorització de la UCI d’adults, digitalització del servei d’oftalmologia, divers equipament a l’àrea quirúrgica, renovació de climatització a quiròfans i laboratoris, així com la instal.lació i cablejat de tot el complex hospitalari d’una xarxa d’ imatge – dades, que permeten a l’hospital estar en una posició destacada davant els reptes tecnològics futurs en informació i telemedicina.

· Aposta per la Investigació

Durant 1998 s’han realitzat accions encaminades fonamentalment a consolidar els objectius estratègics en investigació.

Aquesta situació, que s’ha d’agrair a tots els professionals, ens ha de permetre afrontar els reptes d’un futur pròxim prometedor amb els nous models que començam a gestar. Així doncs tenc la satisfacció de presentar una vegada més la Memòria de l’Hospital Universitari Son Dureta, agraïnt el treball i dedicació de tots els que han fet possible aquests resultats, i convençut que tot això ha augmentat considerablement la satisfacció dels nostres usuaris.

firma.JPG (4497 bytes)

Sergio Bertrán Damián
Director Gerent

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta