Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

quirúrgics

 

 

OFTALMOLOGIA

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) Àrea de consultes 1998 1997 Desv. (%)
Llits 23 29 -20,69 Primeres visites 4.229 6.664 -36,54
Ingressos programats 819 1.316 -37,77 Segones visites 13.154 14.649 -10,21
Ingressos urgents 249 286 -12,94 Total visites 17.383 21.313 -18,44
Ingressos totals 1.086 1.616 -32,80 Tèc. diagnòstico i tment.      
Altes totals 1.086 1.616 -32,80 Adaptoelectr. fluor. 12 26 -53,85
Estades 5.467 5.647 -3,19 Angiofluorescències 432 757 -42,93
Índex d'ocupació 65,12 53,35 22,07 Biometries 598 412 45,15
Estada mitjana 5,03 3,49 44,06 Campimetries 3.103 2.977 4,23
Àrea d'urgències       Ecografies ambul. 55 97 -43,30
Urgències ambulatòries 8.541 9.624 -11,25 Electro-oculograma 1 8 -87,50
Àrea quirúrgica       Electro-retinografies 33 74 -55,41
Int. hospit. program. 805 896 -10,16 Perfusió intravítrea 11 147 -92,52
Int. hospit. urgents 40 44 -9,09 Potencials evocats 6 101 -94,06
Int. ambul. program. 270 338 -20,12 Refraccions 586 662 -11,48
Int. ambul. urgents 10 11 -9,09 Refractrometries 584 637 -8,32
Cirurgia major ambul. 1.106 1.254 -11,80 Retinografies 1.124 1.432 -21,51
Total intervencions 2.231 2.543 -12,27 Sessions làser 1.429 2.648 -46,03
        Tonografies 1.177 1.028 14,49
               
OFTALMOLOGIA CONTINGENTS àrea quirúrgica RESPONSABLE      
        Dr. Juan José Fuster Abad (cap deservei fins 18-8-98)      
Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) Dr. José Luis Olea Vallejo (responsable)      
Ingressos programats 98 522 -81,23 PERSONAL ADSCRIT      
Ingressos totals 99 522 -81,03 Adjunts     13
Altes totals 97 523 -81,45 Aux. d'infermeria     1
Estades 140 99 41,41 Caps de secció     2
Estada mitjana 1,41 0,19 645,64 Facult. cont.     14
Àrea quirúrgica       Infermeres     2
Int. hospit. program. 38 13 192,31 Resident     1
Int. ambul. program. 461 380 21,32        
Cirurgia major ambulat. 1.246 1.138 9,49        
Total intervencions 1.745 1.531 13,98        
Àrea de consultes              
Primeres visites 28.406 27.138 4,67        
Segones visites 12.565 13.424 -6,40        
Total visites 40.971 40.562 1,01        

oftgraf1.JPG (24234 bytes)

 

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta