Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

quirúrgics

 

 

OTO-RINO-LARINGOLOGIA

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Àrea d'hospitalització 1998 1997 Desv. (%) Àrea quirúrgica 1998 1997 Desv. (%)
Llits 18 21 -14,29 Int. hospit. program. 736 962 -23,49
Ingressos programats 852 1.442 -40,92 Int. hospit. urgents 98 108 -9,26
Ingressos urgents 171 166 3,01 Int. ambul. program. 415 677 -38,70
Ingressos totals 1.111 1.661 -33,11 Int. ambul. urgents 7 8 -12,50
Altes totals 1.108 1.668 -33,57 Cirurgia major ambul. 496 627 -20,89
Estades 4.314 4.280 0,79 Total intervencions 1.752 2.382 -26,45
Interconsultes 682 825 -17,33 Àrea de consultes      
Exitus 4 14 -71,43 Primeres visites 9.906 11.458 -13,55
Índex d'ocupació 65,66 55,84 17,59 Segones visites 19.046 20.519 -7,18
Estada mitjana 3,88 2,58 50,69 Total visites 28.952 31.977 -9,46
Àrea d'urgències       Tèc. diagnòstic i tment.      
Urgències ambulatòries 4.138 4.112 0,63 Audiom. t. liminar 5.474 5.965 -8,23
        Impedanciometria 158 533 -70,36
        Proves d'alèrgia 722 1.095 -34,06
        Rinomanometria 119 276 -56,88
               
ORL CONTINGENT àrea quirúrgica RESPONSABLE      
        Dr. Manuel Tomás Barberán      
Àrea de consultes 1998 1997 Desv. (%) (responsable)      
Primeres visites 834 777 7,34 PERSONAL ADSCRIT      
Segones visites 1.008 959 5,11 Adjunts     11
Total visites 1.842 1.736 6,11 Caps de secció     2
        Facult. cont.     1
        Facult. guàrdia     2
        Logopedes     2
        Residents     4

orlgraf1.JPG (24291 bytes)

 

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta